Terug naar overzicht

Gezocht: adviseur biodiversiteit bij Wroetvarken boeren

9 februari 2019
Saasveld
Monitoring/Onderzoek, Netwerken en samenwerken, Natuurkennis

Het Wroetvarken

Samen met Het Wroetvarken willen we aan de slag om de biodiversiteit op de verschillende boerderijen te verbeteren. Jouw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Onder andere bij het verbeteren en/of behouden van de leefomstandigheden van de aanwezige doelsoorten. Eerder heeft Landschap Overijssel de doelsoorten op de erven geïnventariseerd. Enkele doelsoorten die voorkomen zijn de patrijs, de steenuil, de das, de boomkikker en de ringslang.

Pilotbijeenkomst
Zaterdag 9 februari is een pilotbijeenkomst bij één van de Wroetvarken boeren op het erf. Jullie als adviseur gaan samen met de werkgroep van Het Wroetvarken de biodiversiteit op de boerderij onderzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Gaia-biodiversiteitsmeetlat. Jullie als adviseur kunnen adviezen geven over welke maatregelen getroffen kunnen worden om de biodiversiteit te verbeteren. Het liefst zo concreet mogelijk! Vooraf vindt een korte toelichting plaats over de pilot en Het Wroetvarken. De pilotbijeenkomst is van 11:00 – 15:00 te Saasveld (inclusief een eenvoudige lunch).

Het Wroetvarken
De missie van Het Wroetvarken is smaakvoller, natuurlijker en eerlijk varkensvlees uit Nederland. Belangrijke pijlers hiervoor zijn gezonde varkens, de juiste stal, het beste voer, een beefde behandeling en bekwamen slagers. De varkens van de Wroetvarken boeren kunnen de hele dag wroeten, zijn actiever, attenter en vertonen natuurlijk gedrag. Naast het dierenwelzijn is een aanvullende eis aan al deze schakels in de keten, om iets te doen voor biodiversiteit en de omgeving. Zo heeft een boer al een bloemenweide aangelegd voor de bijen, vlinders en andere insecten. Echter, er is natuurlijk nog veel meer nodig. Jij kan de Wroetvarken boeren hierbij helpen!

Vaardigheden & Interesses

  • Je hebt affiniteit en basiskennis over natuur, specifieke soortenkennis is niet noodzakelijk.
  • Je hebt kennis over landschapsinrichting om zo biodiversiteit te vergroten.
  • Je wilt het gesprek aangaan met de boeren.
  • Je bent bereid om 3 – 4 keer per jaar een bezoek aan de boerderij te brengen (ieder seizoen).

Tijdsbeslag & Ondersteuning
Tijdsinvestering: 3 – 4 keer per jaar een bezoek aan de boerderij
Ondersteuning: startbijeenkomst, advies en ondersteuning vanuit Natuur en Milieu Overijssel

Aanmelden
Interesse? Kom dan naar de pilotbijeenkomst om zaterdag 9 februari van 11:00 – 15:00 te Saasveld. Aanmelden kan via deze link. Adresgegevens krijg je toegezonden na aanmelding. Voor informatie en vragen, neem contact op met Rebecca Geeraert via Mail

PS Op dit moment hebben we vanuit Natuur en Milieu Overijssel ook nog contact met het Collectief Midden Overijssel over de monitoring in de agrarische natuurgebieden. Wanneer hier meer over bekend is, komen we hier op terug.