20220416_081248 (1)-2
Terug naar overzicht

Monitoringsproject Salland Loont zoekt ervaren vogeltellers in omgeving Wijhe

wijhe
Natuurkennis, Soortbescherming

Tellen in alle vroegte

Verschillende agrariërs in het gebied Salland-Noord zetten zich in voor meer biodiversiteit op hun perceel. Maar wat is het effect van deze maatregelen op de vogelstand? Om een antwoord te vinden op die vraag is Natuur en Milieu Overijssel op zoek naar ervaren vogeltellers die mee willen doen in het project Salland Loont.

Tellen in alle vroegte
Monitoringsvrijwilligers tellen de broedvogels in Salland Noord in de omgeving van Heino, Wijhe en Raalte. In de praktijk gaat het doorgaans om ongeveer veertig soorten vogels van het boerenland, zoals de gele kwikstaart, veldleeuwerik en kievit. We werken volgens de monitoringsmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS) van SOVON. Dit houdt in dat er wordt gemonitord in het voorjaar, in vier telrondes in de periodes 1-20 april, 21 april–10 mei, 11 mei-10 juni en 21 juni-15 juli. Tellen geschiedt in alle vroegte, uiterlijk twee uur na zonsopgang, en gaat op zicht en gehoor. De vrijwilligers monitoren in drietallen, onder wie ten minste één ervaren vogelteller. We zijn nog op zoek naar ervaren vogeltellers in de omgeving Wijhe.

Dialoog tussen boer en vrijwilliger
Het project Salland Loont gaat dit jaar haar vierde jaar in. Naast boerenlandvogels worden ook dagvlinders en nectarplanten gemonitord. Elk telseizoen wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin boeren en vrijwilligers samenkomen om de resultaten van dat jaar te bekijken en een advies te formuleren om de biodiversiteit in de telgebieden (nog meer) te stimuleren. Het contact tussen boeren en vrijwilligers is heel waardevol en uniek aan dit project.

Interesse?
Vind jij de biodiversiteit op het boerenland ook belangrijk? Heb jij kennis over vogels en deel je die graag? Dan zoeken we jou! Voor aanmelden of vragen neem je contact op met Ilse Postma via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250990.

Salland Loont
Binnen het project Salland Loont zoeken we een nieuwe vorm waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Dertig boeren in Salland-Noord hebben via Salland Loont een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Dat plan voeren ze de komende jaren uit. Op 5 tot 10% van hun landerijen nemen ze specifieke maatregelen voor meer biodiversiteit. Denk daarbij aan het de aanleg en het beheer van poelen, bomenrijen, bloemenstroken en kruidenrijke percelen of randen.