NWD 2022 Natuuronderhoud
Terug naar overzicht

Stimuleringsfonds Samen voor onze Leefomgeving.

Zwolle
Financiering, Sponsoring en crowdfunding

Met ingang van 2023 is het ‘Stimuleringsfonds Samen voor onze Leefomgeving’ in het leven geroepen om samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te stimuleren en hiermee een betere kwaliteit van de groene leefomgeving ook financieel te ondersteunen.
Groene vrijwilligers kunnen een aanvraag indienen voor initiatieven gericht op samenwerking en versterking van de groene leefomgeving.

Hieronder staan ter inspiratie enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor financiering kan worden aangevraagd.

  • Organiseren van activiteiten en evenementen ter initiëring, versterking of uitbreiding van samenwerking tussen groene vrijwilligersgroepen.
  • Organiseren van een educatieve activiteit op maat, bijvoorbeeld een cursus op locatie voor leden van verschillende vrijwilligersgroepen.
  • Activiteiten gericht op kennisdelen met andere vrijwilligersgroepen.
  • Organiseren van een bijeenkomst of veldbezoek in de eigen gemeente, voor bestuurders, beheerders en/of andere relevante betrokkenen.
  • Opzetten monitoring in het eigen gebied t.b.v. basiskwaliteit natuur of te monitoren in hoeverre beheerdoelstellingen worden behaald (materiaal, inhuur/vergoeding expert).
  • Inrichtingsmaatregel voor verhogen biodiversiteit (bijv. ontwerp, aanschaf plantmateriaal).

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Groene vrijwilligers kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor initiatieven waarbij wordt samengewerkt tussen groene vrijwilligersgroepen én die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving (ook in bebouwde omgeving). We nodigen groene vrijwilligersgroepen vooral ook uit om met initiatieven te komen gericht op de Omgevingswet en Basiskwaliteit Natuur.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Per initiatief kan maximaal € 1.000 worden aangevraagd.

Tot 15 oktober aan te vragen via: Om deel te nemen aan het groene vrijwilligers fonds stuur je een volledig ingevuld aanvraagformulier én begrotingssjabloon per e-mail naar de secretaris van het fonds, Frank Velthuizen: frank.velthuizen@vogelbescherming.nl

Voor meer info zie https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/9627/stimuleringsfonds