IMG_20210110_113921
Terug naar overzicht

Vrijwilligerswerk op Landgoed Heerlijkheid “De Eese”

Eesveen
Landschapsbeheer

Landgoed Heerlijkheid “De Eese” biedt de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Dit vrijwilligerswerk bestaat uit additionele werkzaamheden die passen bij de competentie en vaardigheden van de vrijwilliger en welke aansluiten bij de aangeboden werkzaamheden op het landgoed en waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke gesteldheid van de vrijwilliger.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die worden aangeboden, bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van beheersmaatregelen in het natuurterrein en lichte onderhoudsklussen van machines, gebouwen, wegen en watergangen. Ook kan men ingezet worden bij de bestrijding van Jacobs Kruiskruid, Berenklauw en Amerikaanse vogelkers.

Belangrijk is, dat steeds weer gekeken word naar de belangstelling en mogelijkheden van de vrijwilliger.

Werktijden
Vanuit Landgoed “De Eese” worden geen strikte voorwaarden gesteld aan werktijden, wel streven wij ernaar mede om organisatorische redenen om zoveel mogelijk op vastgestelde dagen of dagdelen te gaan werken. De normale werktijden zijn van acht tot half vijf, met daarin twee pauzes van elk een half uur. Voor koffie en/of thee word gezorgd.

Vergoeding
Aan de vrijwilliger kan een goede vergoeding worden verstrekt echter met een maximum wettelijke vergoeding per jaar.

Voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk worden werkschoenen, werkhandschoenen en werkkleding door Landgoed Heerlijkheid "De Eese" NSW B.V. aan de vrijwilliger verstrekt.


Lijkt het je het leuk om bij ons vrijwilligerswerk uit te voeren of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met,

Arian van Bree

a.vanbree@deeese.nl

Tel: 0653831341