Subsidiemogelijkheden Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Ook dichtbij huis ervaren we de gevolgen: water op straat of in woningen na een hoosbui of een mislukte oogst door droogte. Hoe het klimaat zich zal ontwikkelen komende jaren is nog onzeker. Wel kunnen we ons nu alvast voorbereiden. Door onze leefomgeving robuuster in te richten kunnen we de huidige weersextremen beter het hoofd bieden.

Het Waterschap Drents-Overijsselse Delta geeft tips en subsidiemogelijkheden hoe je in eigen omgeving aan de slag kunt gaan met het inpassen van maatregelen voor het klimaat van de toekomst.