fh-brigade-jan-april-2017

Fayersheide Brigade

De Fayersheide is een restant van een oud slagenlandschap, waar houtwallen de smalle stroken schraal grasland en heiden van elkaar scheiden. Bijzondere flora kenmerken dit kwetsbare en prachtige stukje natuur. De Fayersheidebrigade, zet zich in om dit bijzondere gebied te beschermen en te beheren.

De Fayersheide is een restant van een oud slagenlandschap, waar houtwallen de smalle stroken schraal grasland en heiden van elkaar scheiden. Het ligt aan de zuidoostkant van Vriezenveen en is een uniek natuurgebied, met veel moeite gered bij de ruilverkaveling in de jaren vijftig.

Ooit was een groot deel van het omliggende landbouwgrond net zo kleinschalig, schraal en vochtig als de Fayersheide, nu is hiervan alleen dit natuurterrein en landschappelijk erfgoed van ca 10 hectare over. Vandaar dat constant beheer van dit terrein noodzakelijk is.

Bijzonder

De Fayersheide wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is een rust- en schuilplaats voor verschillende dieren en staat van oudsher bekend om haar zeldzame planten waaronder vetblad, klokjesgentiaan en welriekende nachtorchis. De kwetsbare en bijzondere flora wordt door de KNNV afd. Twenthe gemonitoord.

De omstandigheden waaronder deze plantensoorten leven luisteren nauw. Voedselarme en vochtige omstandigheden, maar ook voldoende licht zijn van groot belang.

Onderhoud

Door jarenlang achterstallig onderhoud aan de houtwallen zijn ze dichtgegroeid en zorgen ze voor te veel schaduw en jong houtopslag in de graslanden en heide. Jarenlang werd De Fayersheide onderhouden door een beheerwerkgroep van IVN Almelo. Helaas was dit niet meer mogelijk. En dat is funest voor de zeldzame planten. Vandaar we de koppen bijeen hebben gestoken en de handen uit de mouwen.

Het beheer van de houtwallen wordt sinds dit jaar gedaan door de nieuw opgerichte Fayersheide Brigade onder supervisie van de boswachter/terreinbeheerder. Verder is er altijd een groep van de KNNV Vriezenveen heel actief. Zij hebben zich gespecialiseerd, gezien hun kennis, in het beheer van specifieke plantensoorten. Door de periodieke werkzaamheden van deze 2 groepen ziet de toekomst voor de Fayersheide beheerstechnisch er in dit opzicht optimistisch uit.

Maar het heeft zeker onze blijvende aandacht nodig. Er blijft de bedreiging door diverse naburige ontwikkelingen als zandwinning en oprukkende intensieve agrarische activiteiten. En natuurlijk de verdroging welke zeer nadelig is voor de ontwikkeling van het gebied.

Wat willen we nog meer?

We willen de Fayersheide op de kaart zetten en houden, het is een natuurparel in een agrarisch landschap. En om hiervan te kunnen genieten, niet alleen op zelfmeegebrachte kleine krukjes, willen we 1 of 2 bankjes in het gebied langs de gele wandelroute realiseren zodat de mensen het gebied in alle rust op zich kunnen laten inwerken.

Heb jij ook zin om ons bij dit prachtige werk te helpen? Neem gerust contact op! Ervaring, kennis en kunde is niet belangrijk, dat leer je, inzet en nieuwsgierigheid zijn voor ons belangrijk.