110 bomen

Groene Loper Kampen

In Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de natuur en biodiversiteit in de stad. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van leuke vergroeningsacties en het ondersteunen van startende en bestaande initiatieven. Doe jij ook mee?

Wil je op de hoogte blijven van alle acties binnen Groene Loper Kampen?

Samen de schouders er onder
Samen de schouders er onder

Kernteam Groene Loper Kampen

Het kernteam van Groene Loper Kampen organiseert leuke vergroeningsactiviteiten voor bewoners en ondersteunt startende en bestaande groene bewonersinitiatieven met verschillende vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het genereren van fondsen & subsidies, contact met de gemeente, projectplannen schrijven, rechtsvormen & verzekeringen en hoe betrek je meer bewoners bij je initiatief? Momenteel bestaat ons kernteam uit Hanneke Hofman, Janny Borst, Pina Dekker en Arjan Broer. Maar we zijn op zoek naar versterking. Wil jij graag meedenken met nieuwe creatieve activiteiten? Stuur dan een berichtje het emailadres dat in het blok hiernaast staat.

Groene Loper Kampen wordt ondersteund door gemeente Kampen en de provincie Overijssel vanuit het programma Natuur voor Elkaar.

Groen voor stenen
Groen voor stenen