110 bomen

Groene Loper Kampen

In Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de natuur en biodiversiteit in de stad. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van leuke vergroeningsacties en het ondersteunen van startende en bestaande initiatieven. Doe jij ook mee?

Gratis bomen voor buurtinitiatieven en organisaties uit gemeente Kampen

Groene Loper Kampen stelt 110 bomen beschikbaar voor buurtinitiatieven, zorginstellingen, sportclubs, scholen, kinderopvang, kerken en andere maatschappelijke organisaties. Wil jouw buurt of organisatie ook een boom? Lees hieronder de voorwaarden en meld je vóór 5 december aan!

Bomen zijn heel belangrijk! Ze maken ons gezonder en gelukkiger. Ze maken jouw buurt en onze wereld mooier. Ze zijn het thuis van vele vogels, insecten en andere kleine dieren. En bovendien zorgen ze voor schone lucht, schaduw en droge(re) voeten na een flinke regenbui. Willen we dat zo houden, dan zijn er veel extra bomen nodig. Groene Loper Kampen gaat hier actief mee aan de slag en geven maar liefst 110 bomen aan buurtinitiatieven, zorginstellingen, sportclubs, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties. Deelnemers kunnen kiezen uit 63 inheemse soorten, waaronder de appelboom, berk, winter eik en walnoot. Door soorten te kiezen die van nature hier voorkomen, zullen veel dieren er gebruik van maken voor voeding en huisvesting.

Praktische informatie
Wil jouw buurt of organisatie uit gemeente Kampen ook één of meerdere bomen? Hieronder vind je alle praktische informatie. We vragen je dit even zorgvuldig door te nemen voor je je aanmeldt.

  • Deze bomenactie is voor buurtinitiatieven en andere sociale organisaties uit de hele gemeente Kampen: stad, dorpen en kernen.
  • Hier vind je de lijst met beschikbare bomen en afmetingen. Naast de boom/bomen, ontvang je ook palen.
  • Je kunt de bomen op vrijdag 28 januari ophalen. De exacte locatie in Kampen laten wij je per e-mail weten zodra deze bekend is. Mocht het rond deze periode vriezen, dan plannen we een alternatieve datum.
  • Voor het vervoer, het planten en het verdere onderhoud ben je zelf verantwoordelijk.
  • Naast een aanmelding via het aanmeldformulier, ontvangen wij per e-mail graag een foto van de locatie én een printscreen van de locatie op Google Maps. Deze kun je e-mailen naar a.streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl
  • Locaties in de openbare ruimte worden half december door de gemeente Kampen gekeurd. Het kan zijn dat er bovengronds ruimte lijkt voor een boom, maar er ondergronds allerlei leidingen en riolering lopen.

Wil je op de hoogte blijven van alle acties binnen Groene Loper Kampen?

Samen de schouders er onder
Samen de schouders er onder

Kernteam Groene Loper Kampen

Het kernteam van Groene Loper Kampen organiseert leuke vergroeningsactiviteiten voor bewoners en ondersteunt startende en bestaande groene bewonersinitiatieven met verschillende vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het genereren van fondsen & subsidies, contact met de gemeente, projectplannen schrijven, rechtsvormen & verzekeringen en hoe betrek je meer bewoners bij je initiatief? Momenteel bestaat ons kernteam uit Arjan Broer en Alma Streefkerk. Maar we zijn op zoek naar versterking. Wil jij graag meedenken met nieuwe creatieve activiteiten? Stuur dan een berichtje naar a.streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Groene Loper Kampen wordt ondersteund door gemeente Kampen en de provincie Overijssel vanuit het programma Natuur voor Elkaar.

Groen voor stenen
Groen voor stenen