lo05684-8

Groene Loper Almelo

De woonomgeving houdt niet op bij je eigen voordeur of tuin, maar reikt verder. De openbare ruimte is van iedereen. Dat is ook de visie van de gemeente. De gemeente daagt de inwoners, de woningcorporaties, verenigingen en andere partners uit om er samen met de gemeente iets moois van te maken. Een wijkgerichte aanpak afgestemd op de behoefte van inwoners. Of het nu stadslandbouw, fruitbomen of groen in de binnenstad is. De gemeente ondersteunt waar mogelijk de initiatieven. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen gebruik kan maken van de openbare ruimte. Ook mensen met een beperking moeten zich kunnen thuis voelen en redden in onze stad.

De Groene Loper kan u helpen met uw groene (buurt)project

De provincie Overijssel, de gemeente Almelo en de Stichting Natuurhus Almelo hebben de handen ineen geslagen in het project De Groene Loper. Miriam ten Velde en Frank van Marle zijn ‘trekker’ van de Groene Loper in Almelo.

Zij organiseren activiteiten voor een groot publiek (zoals NLdoet, bloemenlinten en Groene Burendag) en ondersteunen groene bewonersinitiatieven met verschillende vraagstukken. Dit doen wij door het organiseren van themabijeenkomsten, maar ook door één op één ondersteuning. Miriam en Frank zijn de eerste aanspreekpunten voor inwoners, bedrijven en instellingen om iets moois te maken van hun eigen leefomgeving en kunnen groene initiatieven op verschillende manieren helpen, zoals:

 • Tips geven over hoe je het in de buurt kunt aanpakken of hoe schrijf je een projectplan
 • Mensen attenderen op subsidiemogelijkheden
 • Helpen met het aanvragen van subsidies (voor bijvoorbeeld bloemenzadenmengsels)
 • Helpen om je in contact te brengen met groene expertise, zoals deskundigen die lid zijn van groene verenigingen of werkzaam zijn in het onderwijs
 • Initiatieven met elkaar verbinden en samenbrengen, zodat ze elkaar kunnen helpen
 • Helpen en coördineren bij afstemming met de gemeente, bijvoorbeeld als er voorbereidende grondwerkzaamheden gedaan moeten worden voor bloemenweides
 • Wil je een groen buurtproject beginnen? Neem contact met ons op, wij kunnen je waarschijnlijk helpen.
 • Groene Loper Almelo
  Groene Loper Almelo
 • Groene Loper Almelo
  Groene Loper Almelo
 • Groene Loper Almelo
  Groene Loper Almelo
 • Groene Loper Almelo
  Groene Loper Almelo
 • Groene Loper Almelo
  Groene Loper Almelo