Groene Loper Deventer

IVN Overijssel en De Ulebelt verbinden in het project Groene Loper Deventer bestaande buurtinitiatieven in het groen, en maken deze initiatieven zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis.

Groene Loper Deventer organiseert leerzame workshops, inspirerende excursies, en praktische uitwisseling van ervaringen.

Groene Loper Deventer wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel en maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel.

We ondersteunen jullie graag met jullie groene buurtproject!

Groene buurtinitiatieven, die meedenkhulp willen, advies over fondsen of PR, op zoek zijn naar de beste manier om meer buurtgenoten te betrekken bij het groen, of die hun tuin graag meer voor het voetlicht willen krijgen, zijn bij de Groene Loper aan het goede adres! We vinden en verbinden graag mensen. In de afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld workshops geweest over werven van vrijwilligers. Er zijn voor zeven buurttuinen infoborden gemaakt, waarop foto’s te zien zijn die gemaakt zijn door kinderen uit de buurt, over de buurttuin. De Groene Loper heeft geholpen met financiering van bijvoorbeeld plantenperken, bloembollen en ontbijtsessies. Samen kunnen we veel ervaringen en informatie uitwisselen en zo een prachtig groen netwerk vormen in de gemeente Deventer! Hierin werken we ook samen met de wijkmanager, Het Groenbedrijf, de gemeente en andere (groene) organisaties. Doe je ook mee?!

Digitale nieuwsbrieven Groene Loper Deventer

De groene buurtinitiatieven binnen Groene loper Deventer konden dit voorjaar vanwege corona niet fysiek bij elkaar komen voor workshops & kennisdeling, dus hebben we diverse tips verzameld in een digitale nieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrieven van april en juni hier.