groengroep-lettele-dorpsbongerd-2

GroenGroep Lettele

Dorpsbongerd Lettele

De dorpsbongerd is bedoeld om met Lettelenaren samen te werken aan een eigen boomgaard die gezond en lekker fruit oplevert van streekgebonden rassen. Tegelijkertijd is de boomgaard een ontmoetingsplek met een educatieve functie voor bewoners, schoolkinderen en bezoekers: informatiebomen vertellen iets over de verschillende bomen. Er worden activiteiten georganiseerd zoals een oogstfeest. Vrijwilligers zorgen voor het beheer en onderhoud van de Lettelse dorpsbongerd. De dorpsboomgaard is vrij toegankelijk.

De dorpsbongerd Lettele werkt samen met Stichting IJssellandschap en Stichting Ijsselboomgaarden en wordt ondersteund door de gemeente Deventer, het Oranjefond en de provincie Overijssel. Eind 2015 hebben Lettelse basisschoolkinderen aan de rand van het dorp 21 hoogstambomen geplant: 11 appelbomen, 7 perenbomen, 2 pruimenbomen en 1 kersenboom, grotendeels oude Oost-Nederlands rassen.

Coördinator van de GroenGroep Lettele en beide subgroepen is Michiel Bussink, te bereiken via mail.

Groengroep Lettele Dorpsbongerd
Groengroep Lettele Dorpsbongerd

Hakhoutgroep De Negenhoek

De Negenhoek is een deel van het bos ’t Oostermaet, ten oosten van Lettele, in eigendom van Stichting IJssellandschap. Een ploeg van zo’n vijf à zes vrijwilligers doet in een deel van het bos jaarlijks hakhoutonderhoud: het zagen van met name els en berk.

Het gaat om een nat bos met greppels, waarop op de rabatten tussen de greppels, hakhout groeit. Vroeger werd het hout gebruikt voor stelen, stokken, palen, brandhout etcetera. Sinds 2010 heeft de hakhoutgroep het aloude beheer weer opgepakt: bomen worden afgezaagd en uit het bos gehaald.

Inmiddels is daardoor een gevarieerd bos ontstaan, waarvan allerlei vogels, vlinders, planten en zoogdieren profiteren. De hakhoutploeg werkt zaterdag ‘s ochtends van januari tot half maart.

Coördinator van de GroenGroep Lettele en beide subgroepen is Michiel Bussink, te bereiken via mail.

GroenGroep Lettele - hakhoutploeg
GroenGroep Lettele - hakhoutploeg
groengroep Lettele - dorpsbongerd
groengroep Lettele - dorpsbongerd