hoogstam-rinkhof-lo01617

Hoogstambrigade Hardenberg

Fruitbomen zijn cultuurhistorisch erfgoed, vroeger maakten fruitbomen deel uit van ieder boerenbedrijf. Dat is niet meer zo, maar er zijn toch nog veel mensen die genieten van mooie oude fruitbomen en ze daarom in stand willen houden. Of omdat opa die bomen nog geplant heeft, of omdat die boom er al stond toen de wijk hier gebouwd werd. Wij troffen eens iemand aan met 9 nieuw geplante jonge fruitbomen die elk een naam had van iemand uit de familie.

Het is een lust om hoogstam fruitbomen te bezitten omdat je er drie keer per jaar plezier van hebt: tijdens de bloei, bij de oogst en bij de snoei. En natuurlijk elke dag als je er naar kijkt.

Wilt U met ons meedoen?

Het in stand houden en onderhouden van hoogstamfruitbomen (appel, peer, kers, pruim en noot) is van belang voor het behoud en het verhogen van de landschappelijke waarde: de recreatieve, cultuurhistorische, ecologische, genetische, economische en esthetische waarden van het landschap.

Hoogstamfruitbomen zijn in een omgeving met weiden en akkers een aangename ruimtelijke afwisseling. Fruitbomen vormen als boomgaard een eenheid en geven het landschap een zekere beslotenheid. Als er vee (paarden, pony’s en ezels) onder de fruitbomen graast, ontstaat een mooie verbinding tussen het landschap en het agrarisch bedrijf. Ook alleenstaande fruitbomen, vaak restanten van een oorspronkelijke boomgaard, maken het landschap afwisselend en aantrekkelijk voor mens, plant en dier.

De belangrijkste bedreiging voor de hoogstamfruitbomen is dat de bomen niet meer worden onderhouden, lees gesnoeid worden. Het gebrek aan tijd en deskundigheid om te kunnen snoeien leidt maar al te vaak voor verdwijning of verwaarlozing van hoogstam fruitbomen. Vanaf de aanplant is het noodzakelijk om regelmatig en deskundig te snoeien. Vaak vergeten eigenaren dit omdat ze onbekend zijn met de groei van deze prachtige cultuurbomen.

De Hoogstambrigade Hardenberg is een groep enthousiaste vrijwilligers die zich sinds 2005 inzet om particulieren te helpen hun hoogstam fruitbomen in stand te houden. De leden van deze werkgroep zijn deskundige snoeiers, die ook bekend zijn met het algemene onderhoud van fruitbomen (bemesting etc).

De Hoogstambrigade Hardenberg is aangesloten bij Landschap Overijssel. Deze organisatie ondersteunt de brigade met cursussen en advies en levert alle benodigde gereedschap en ladders.