uiltjes 1

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen cultuurhistorie met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om het landschap te beleven. Wij zijn een organisatie met deskundige mensen, betaald en onbetaald, die zich met hart en ziel inzetten voor het landschap.

Welkom

Leuk dat je meer wilt weten over onze stichting. Landschap Overijssel werkt al jaren samen met vele vrijwilligers om het landschap in Overijssel te verbeteren. We zetten ons in voor het beheer, de ontwikkeling en de beleving van het landschap. Dat betekent buiten aan de slag met het knotten van wilgen, beschermen van weidevogels, plaggen van heideterreinen, meten van grondwaterstanden, inventariseren van bijzondere flora en fauna en ontvangen van bezoekers in onze natuurgebieden en bezoekerscentra.

Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning is een prachtige leefomgeving met kwaliteit voor mens, plant en dier. Maar ook een bijzondere beleving voor jou als vrijwilliger. Samen met andere vrijwilligers aan de slag in de frisse buitenlucht is hartstikke motiverend en leuk. Zeker als je na een dag hard werken gezamelijk afsluit met een kop heerlijke soep of warme chocolademelk.

Soorten vrijwilligerswerk

  • 'Eigen' vrijwilligers ontvangen vrijwilligersovereenkomst en zetten zich namens Landschap Overijssel in op verschillende locaties. Denk aan onze bezoekerscentra, in natuurgebieden en werkzaamheden rondom het cultuurlandschap.
  • Aangesloten groepen zijn vooral actief in landschapsbeheer, weidevogel- en steenuil-bescherming. Deze groepen faciliteren wij bij het realiseren van hun eigen doelen voor het landschap. Bijvoorbeeld door uitlenen van gereedschap, advies, korting op cursussen en dit platform Groenbezig!
  • In ons verdere netwerk en daarbuiten bevinden zich nog andere groepen vrijwilligers die zich inzetten voor het landschap. Graag zouden we ook deze groepen ondersteunen met onze kennis en vaardigheden. Interesse? Op onze site vind je hierover meer informatie.

Samen(werken)

Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers kunnen wij ons blijven richten op de uitvoering van onze kerntaken die we hebben geformuleerd. Om vrijwilligers goed te ondersteunen bij hun vrijwilligerstaken voeren we een professioneel vrijwilligersbeleid. Ook werven we structureel nieuwe vrijwilligers en het koesteren we de bestaande. Hierin zoeken we de samenwerking op met andere 'groene' organisaties die werken met vrijwilligers om kennis en kunde te delen en elkaar te sterken in onze gezamenlijke taak, namelijk het beschermen van het landschap in Overijssel.

Wat wil je leren?

Als je meer wilt leren of extra vaardigheden wilt opdoen, kan je als vrijwilliger via e-learning (=online) én in de praktijk allerlei cursussen doen. Op het gebied van cultuurhistorie, oude ambachten, natuurvriendelijk tuinieren en landschapsbeheer. Ook kun je meegaan op interessante excursies met gids, waaronder foodwalks, vogels spotten en dassen kijken.

Maatwerk

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen verhaal en motivatie om zich in te zetten voor het landschap en kiest een vrijwilligersfunctie die bij hem of haar past. Samen maken we afspraken over functionele kleding, hoe vaak je beschikbaar bent en je eventuele vergoeding.

Wij gunnen iedere vrijwilliger uitdagend en inspirerend vrijwilligerswerk in het landschap in Overijssel.