meerbomen in actie
Meer bomen NU

Meer Bomen Nu

Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda sloegen in begin 2020 de handen ineen. Als initiatiefnemers en dragers van de campagne stellen we de organisaties graag even aan je voor.

URGENDA: BOMEN VOOR HET KLIMAAT!

Urgenda draagt binnen Meer Bomen Nu zorg voor organisatie, communicatie en financien.

We stevenen af op 3 graden opwarming van de aarde en onze natuur met alles wat erin leeft, holt achteruit. Bomen planten is één van de goedkoopste oplossingen voor beide problemen. Veel mensen kennen Urgenda van de Klimaatzaak: in 2015 sleepte Urgenda de staat voor de rechter omdat die te weinig doet aan klimaatverandering. En Urgenda won, en won ook in hoger beroep in 2018 en 2019. De overheid zal nu aan de slag moeten. Maar ondertussen werkt Urgenda zelf al ruim 10 jaar aan oplossingen. Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van de visie 2030 werkt Urgenda met een concreet actieplan aan projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Zo maken ze huizen energieneutraal, zorghuizen duurzamer, organiseert zij regiotours langs koplopers en sociale mobiliteitsprojecten. Steeds meer focust Urgenda ook op de landbouw en natuur. Want behalve dat we de uitstoot van CO₂ moeten verminderen, zullen we ook CO₂ moeten terug vangen om onder de anderhalve graad opwarming te blijven. Bomen planten gaat met de Meer Bomen Nu methode sneller, goedkoper en socialer en zo werkt Urgenda mee aan de groene beweging.

CARING FARMERS: BOMEN VOOR NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW!

De Caring Farmers planten vooral bomen en zijn als landelijk netwerk van bomenhubs onmisbaar voor de campagne.

Natuurinclusieve landbouw, iedereen heeft er tegenwoordig zijn mond vol van. De Caring Farmers willen het waarmaken en liefst zo snel mogelijk. Deze organisatie, waar momenteel 240 boeren en ruim 1000 wetenschappers, NGO’s en consumenten bij zijn aangesloten, werkt aan een voedselsysteem waarin boer en klant elkaar kennen en respecteren en de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. Een systeem waarin dieren buiten lopen en hun natuurlijke, soorteigen gedrag kunnen vertonen en meehelpen de kringloop te sluiten. Een landbouw zonder kunstmest en landbouwgif, maar waar juist de natuur wordt ingezet als plaagbestrijding. Dat betekent dat er meer bomen en struiken nodig zijn langs boerenakkers en boerenerven. Want in deze bomen en struiken wonen vogels en insecten die meehelpen met het opeten van bladluizen en andere ongewenste insecten die de oogst aanvreten. De Caring Farmers plantten afgelopen winter zo’n 70.000 bomen, waarvan een deel in voedselbossen, en staan open voor meer. Iedereen is welkom om aan te sluiten: van grootschalige veehouder tot biodynamische pluktuin of gewoon als consument. Want de landbouwtransitie doen we met zijn allen.

MEERGROEN: BOMEN VOOR BIODIVERSITEIT!

MEERGroen is de bedenker van de Meer Bomen Nu (ver)plantmethode, levert de broodnodige ecologische kennis en runt een grote bomenhub in Hoofddorp en begeleidt vele oogstdagen.

Stichting MEERGroen is in 2011 opgericht en zet zich sindsdien in voor hoogwaardig ecologisch groen en duurzaamheid met een grote verscheidenheid aan projecten: natuurbeheer en stadslandbouw, maar ook het bouwen van insectenhotels, de aanleg van boomgaarden, de bouw van natuurspeelplaatsen, de opleiding en begeleiding van stagiaires, jeugdactiviteiten, het organiseren en het oprichten van burgerparticipatieplatforms. MEERGroen heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken bij actieve groene burgerparticipatie. Daartoe hebben we een bijzonder vrijwilligers model waarbij je 7 dagen in de week aan 25 soorten ecologisch beheer mee kan doen: voor elk wat wils dus. MEERGroen staat voor het omgaan met onze leefomgeving op een manier, waarbij niet kosten en rendement bepalend zijn maar ecologisch evenwicht, inspiratie en sociale cohesie. We gaan uit van het recht van bestaan van elke soort en niet alleen soorten die de mens van nut zijn. Onze natuurontwikkeling- en beheerprojecten voeren wij uit met als doel Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve M.E.E.E.R.waarden te creëren met elkaar. Op deze manier krijgen we inzicht in de eindeloze en inspirerende complexiteit van de ecologische verbanden waar we ook als menselijke samenleving onderdeel van zijn.