dscf7043

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel is een onafhakelijke maatschappelijke organisatie die samenwerkt met bewoners, overheden, bedrijven en onderwijs aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en in de toekomst kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving. Vanuit onze missie werken we toe naar een toekomstbestendig Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel wil een omslag maken naar een circulaire economie en een vitale leefomgeving en de kracht van de samenleving hierop versterken.


Meer weten over onze activiteiten en projecten? Kijk op onze website of bel of mail ons!