banner-reggewerkgroep

Reggewerkgroep Landschap Overijssel

De Reggewerkgroep is één van de vele ‘groene’ werkgroepen van het Landschap Overijssel. In de werkgroep participeren vrijwilligers die zich onder coördinatie en met ondersteuning van het Landschap bezighouden met het beheer en onderhoud van de natuur rondom de Regge in de regio Nijverdal en Hellendoorn. Het werkgebied is soms wat breder.

Quote

“Je komt soms op unieke locaties, die niet voor iedereen toegankelijk zijn”

Marianne, vrijwilliger Reggewerkgroep

Start natuurwerkdag Reggewerkgroep
Start natuurwerkdag Reggewerkgroep

Altijd op zoek naar nieuwe leden

De Reggewerkgroep is altijd op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden om in teamverband één of twee ochtenden in de veertien dagen actief ‘groen’ bezig te zijn in de natuur. De werkzaamheden zijn velerlei en bestaan o.a. uit:

 • het periodiek snoeien van knotwilgen en (berken)boompjes
 • het verwijderen en afvoeren van exoten
 • werkzaamheden aan kleine landschapselementen (hagen, poelen, bosjes, houtwallen)
 • onderhoud aan oeverzwaluwenwal, vleermuizenkelders en oevers

Ook participeert de Reggewerkgroep in de jaarlijks natuurwerkdag (in november). Daarnaast zet de werkgroep zich daar waar mogelijk in voor specifieke projecten (zoals in 2017 het Cool Nature project in Hellendoorn).

Tenslotte staat de werkgroep open voor ideeën en voorstellen van de werkgroepleden, zodat soms heel actueel kan worden ingespeeld op lokale en kleinschalige natuurbeheervraagstukken. Op dit moment vinden de werkzaamheden plaats op zaterdag- en donderdagochtenden. Vooraf wordt een soort planning gemaakt door de coördinator. Deelname is niet verplicht (je komt wanneer je kan en/of zin hebt). Voor koffie en koek wordt uiteraard gezorgd.

Markegrenzen & Gemeentegrenzen

In april 2019 heeft de Reggewerkgroep een deel van de vroegere Markegrenzen en voormalige gemeentegenzen tussen Wierden en Hellendoorn weer zichtbaar gemaakt langs de Regge ten zuid-westen van Hulsen en de Kruidenwijk. Hiertoe werden meidoorn, sleedoorn, hazelaar en andere flora, zoals kamperfoelie, op de oude grenslijnen geplant. Zo levert de werkgroep niet alleen een bijdrage aan de natuur maar ook aan het cultuur-historische erfgoed rond het reggegebied.


Om het onkruid in het begin de baas te blijven is de plantstrook na het planten doorgezaaid met rogge. (Tijdens het zaaien zaten bij wijze van spreken de steenuilen al te koekeloeren in afwachting van de rijke muizen dis die dit najaar op het vallende graan af zullen komen.) Verder krijgt de beplanting de eerste jaren steun van een afschermend raster, om vraat en tredschade door het vee te voorkomen.
[markegrenzen zijn in de dertiende eeuw ontstaan en dienden als afbakening van gemeenschappelijke grondgebieden en landerijen, waarvan het beheer en gebruik via een zogenaamd collectief, het 'markebestuur', werd gereguleerd]

 • Zichtbaar maken van de Markegrenzen
  Zichtbaar maken van de Markegrenzen
 • Planten op de grenslijn
  Planten op de grenslijn
 • Prachtig resultaat!
  Prachtig resultaat!
Koffiepauze Reggewerkgroep
Koffiepauze Reggewerkgroep

Quote

“Het is heerlijk om in de natuur bezig te zijn. En tussen het werk door leer je ook nog iets over het hoe en waarom van natuur- en landschapsbeheer”

Hans, vrijwilliger Reggewerkgroep

Wilgen knotten Reggewerkgroep
Wilgen knotten Reggewerkgroep