211011-mas

Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel

De stichting heeft als doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur in het algemeen en de flora & fauna in het bijzonder. Onderzoek en inventarisatie nemen daarbij een belangrijke plaats in. De in dit kader verzamelde gegevens worden aangewend voor het geven van advies over natuurbeheer- en/of natuurbeleidsplannen aan particulieren, instellingen, landschapsbeheerders en gemeenten.