Stadshagerbos Zwolle

Stadshagen is een nieuwe wijk ten noordwesten van Zwolle. Omdat het in de Mastenbroekerpolder ligt moest het boom-arm opgeleverd worden. De bewoners hebben op diverse bijeenkomsten en enquetes aangegeven dat er behoefte is aan een bos. Dit Stadshagerbos komt tot stand in samenwerking met de Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Bewoners werken mee aan de realisatie, het onderhoud en het gebruik van het bos. Voor de eigen en voor toekomstige generaties is. Doe je mee?

het wordt een bos om te wandelen, te spelen, je hond uit te laten, te snoepen van de opbrengst van noten en fruit en meer. Het is een nieuwe naam maar het bos is niet nieuw: tussen 100 en 500 na Chr. heeft hier een dicht moerasbos gestaan. Hierna verdween het bos in een zoetwatermeer. Restanten van dit bos zijn in mei 2000 ontdekt bij bouwwerkzaamheden aan de rand van de Milligerplas. Wij gaan een nieuwe versie van dit bos realiseren.

Het bos terug in 5 stappen

We willen het bos weer terug in Stadshagen in vijf stappen:

  1. Bewoner uitnodigen om zelf bomen op te kweken in eigen achter tuin.
    Hier voor gaan wij gratis zaden aanbieden en zaad zoekdagen organiseren.
  2. Het vergroenen van straten vanwege het belang om groen zo dichtbij wonen te brengen als mogelijk. Een groene straat dicht bij verkoeld meer dan bos ver weg.
  3. Het aanplanten van bomen waar dat kan: langs toegangswegen, Twistvlietpad (knotwilgen), langs randen van de wijk, het verbeteren van het Twistvlietpark, etc
  4. Het realiseren van een WijKwekerij waar de opgekweekte bomen tijdelijk worden geplant en verzorgd
  5. De realisatie van het Stadshager Bos: Een bos met een heterogene aanplanting; een mix van vruchtbomen, inheemse bomen en klimaat bestendige varianten.

Op deze manier wordt de biodiversiteit versterkt in Zwolle, die zowel nu als in de toekomst bestand is tegen ons Nederlands klimaat.

Bewonder de WijKwekerij tussen de Moutmolenstraat en Oude Wetering nabij kindcentrum Het Festival en de Paperclip.