Vrijwilligers Stichting Duurzaam Steenwijkerland - Foto Martine Sprangers
Vrijwilligers Stichting Duurzaam Steenwijkerland - Foto Martine Sprangers

Stichting Duurzaam Steenwijkerland

Stichting Duurzaam Steenwijkerland zet zich in voor een energieneutraal en duurzaam Steenwijkerland. Dit doen we samen met de gemeente Steenwijkerland, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Vanuit de stichting ondersteunen wij projecten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Denk aan energie- en tuincoaches, zwerfvuilteams en ons Infopunt Duurzaam Doen in Steenwijk. Ruim 75 enthousiaste vrijwilligers zetten zich hiervoor in.