eten-kleedje

Stichting Eetbaar Olst-Wijhe

Stichting Eetbaar Olst-Wijhe is in april 2016 opgericht om inwoners van de regio bewust te maken van het belang van, en de mogelijkheden voor locale voedselsoevereiniteit. Anders gezegd: we doen van alles om mensen dichter bij hun eten te brengen. Want iedereen eet, en het voedselsysteem kan wel wat meer handjes gebruiken.

Samen plukken!
Samen plukken!

Ecologische beheer

Wij doen dat door volgens permacultuurprincipes voedsel te produceren in het openbaar groen en op particulier terrein in de omgeving, en daaromheen educatie en promotie te ontwikkelen. Wij nodigen al onze noabers uit om mee te doen, en verwelkomen nog steeds nieuwe enthousiaste mensen, die het heerlijk vinden om samen buiten te klussen, en die nieuwsgierig zijn naar manieren om dichterbij hun voedsel te komen.

Concreet voeren wij het ecologische beheer van een kleine hectare gemeentegrond aan de zuidkant van Olst. Deze groenstrook ontwikkelen we tot een eetbaar landschap. Het oudste onderdeel hiervan is de buurtmoestuin, waar groot en klein in kan leren en helpen tuinieren. Op de rest van het terrein brengen we in fasen een voedselbos tot stand, waarin straks een hoge diversiteit aan eetbare bomen en struiken te vinden zullen zijn.

Bovendien beheert EOW n oude bongerd van 500 halfstam perenbomen, gelegen aan het spoor tussen Olst en Deventer: de ParticiPerenbongerd. Deze is aangeplant in 1962 en is na het overlijden van de bekende Sallandse eigenaar Derk Steenbruggen dankzij EOW behouden. In het eerste jaar, 2016, was er meteen een recordoogst. In één weekend is er toen door zo'n 80 vrijwilligers maar liefst 10 ton peren geplukt! Uiteindelijk is daarvan n groot deel versapt, en het allerlaatste ParticiPerensap is net in januari 2018 verkocht.

Ook deze winter gaan we weer perenbomen snoeien, en later dit jaar pakken we de zeis op om in het openbaar groen te gaan maaien. Het zijn vaardigheden waarin we af en toe cursus organiseren, en zeker als er straks veel nieuwe eetbare soorten zijn aangeplant, is er altijd iets nieuws te leren.

Wie zich abonneert krijgt onze nieuwsbrief, en ook op Facebook kondigen we activiteiten aan.

Fraaie werkzaamheden met het paard
Fraaie werkzaamheden met het paard
Samen leren!
Samen leren!
Kind én volwassenen samen
Kind én volwassenen samen

Bijeninitiatief van Stichting Eetbaar Olst-Wijhe

Contactpersoon: Estella Franssen
Mail

Telefoon: 06-11.34.36.04

We zijn werkzaam op agrarische grond van tussen de 1 en 2 hectare. Locatie: Rietgors te Olst. We werken samen met Gemeente, Buurtvereniging, Natuurorganisaties, Agrariërs, Terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel

Actiepunten van ons:

  • Bewust geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen;
  • Bijvriendelijke gewassen;
  • Voedselteelt als instrument om buurt bij hun eten te betrekken;
  • Ecologisch beheer en betrekken van bewoners daarbij, van zoveel mogelijk braakliggende gronden, tuinen, openbaar groen, platte daken, akkerranden, boomgaarden, schooltuinen.
  • We kunnen veel vrijwilligers mobiliseren, maar we moeten daar wel hard aan trekken. Dat kan misschien beter.