nmbathmen1

Stichting Het Kleinschalige Landschap

Knotwilgen, hakhoutbosjes, houtwallen, singels en hagen zijn bepalend voor de beleving van het landschap en worden door veel mensen zeer gewaardeerd. Maar onderhoud (en dus behoud) van deze historische kleine landschapselementen is kostbaar en tijdrovend. Stichting het Kleinschalige Landschap zet zich met vrijwilligers in voor het behoud en versterken van het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap.

jonge groep

Een paar uurtjes per week lekker fysiek buiten bezig zijn met een gezellige groep mensen. Zo blijft het buitengebied van Deventer een prachtig gebied voor landbouw, natuur en recreatie. Je bent van harte welkom om te komen helpen. Wij werken buiten op zaterdagen tussen november en maart. Wij zijn een jonge groep enthousiaste mannen en vrouwen tussen de 30 en 40 jaar oud. Neem contact op via info@hetkleinschaligelandschap.nl voor een welkomstgesprek.