pfr201705190022

Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo

Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo

Onze stichting wil vanuit een positieve benadering samen met andere bewoners en belanghebbenden een bijdrage leveren aan het behoud en de verbetering van het mooie cultuur-natuurlandschap van onze woonomgeving in de kern Blesdijke van de gemeente Weststellingwerf en de kern Paasloo van de gemeente Steenwijkerland.

Als stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo stellen wij ons tot doel om bewoners, particuliere grondeigenaren en andere belanghebbenden te informeren, stimuleren en ondersteunen bij het behouden, herstellen en onderhouden en zo mogelijk verbeteren van waardevolle landschapselementen.
We richten ons hierbij op bestaande cultuur-natuurwaarden zoals houtwallen, bosjes, poelen en oorspronkelijke erfbeplanting en cultuur-historische bebouwing als bijvoorbeeld kerken, landarbeiderswoningen en karakterisitieke boerderijen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur, Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo.