2018-04-23

Weidevogelbescherming Staphorsterveld

Het Staphorsterveld is één van de belangrijkste bolwerken in West-Europa voor de wulp. Al in het vroege voorjaar laat hij zijn jodelende roep boven de velden horen. Maar er broeden veel meer soorten weidevogels in het gebied, zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster en verschillende bijzondere eenden, zoals de slobeend. Ook kleine weidevogels, bijvoorbeeld gele kwikstaart, graspieper, kwartels en roodborsttapuit zijn er vertegenwoordigd. De laatste jaren is er zelfs een groeiende populatie paapjes in het gebied aanwezig.

De wulp
De wulp

Wie komt de weidevogels te hulp?

Het gebied is een bolwerk van de wulp in Noordwest Europa. Daarnaast komen er grutto's, tureluurs, kieviten en scholeksters voor.

We zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens. (Enige) ervaring met het zoeken van nesten is natuurlijk meegenomen, maar ook geïnteresseerden zonder ervaring kunnen zich melden. Zij lopen dan een seizoen mee met een ervaren zoeker om het "vak" te leren.