aanplant appelboom Meanderhof

Subsidie om bomen te planten

De Provincie Overijssel biedt vanuit het project Iedereen een Boom subsidie voor kleinschalige boomaanplant. De helft van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van €1500. Met de subsidie wil de provincie maatschappelijke initiatieven mogelijk maken om bomen te planten op hun grond of op grond waar zij toestemming hebben van de grondeigenaar.

Provincie Overijssel biedt subsidie

Door in te zetten op maatschappelijke initiatieven kunnen komende tijd bomen worden geplant met een verhaal; bomen met een bijzondere betekenis voor bijvoorbeeld de buurt. De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Ook particuliere erven die inzetten op biodiversiteit en aanplant van bomen komen in aanmerking. Zo hopen we op inspirerende verhalen van bijvoorbeeld sportclubs, ondernemers of buurten die bomen planten. Daarbij is niet alleen het planten van bomen belangrijk, maar ook de verbondenheid die hiermee ontstaat; in deze corona-tijd extra belangrijk.

Subsidie voor dit plantseizoen al beschikbaar

Het is dit plantseizoen al mogelijk gebruik te maken van de regeling. Bomen die tussen december 2020 en maart 2021 zijn aangeschaft, kunnen na aanschaf ingediend worden voor de subsidieregeling. Het gaat om nieuwe bomen: de geplante bomen mogen geen compensatie voor herplant van gekapte of nog te kappen bomen zijn. Op de website van Iedereen een Boom kunnen initiatiefnemers een lijst met soorten bomen en bosplantsoen vinden waar ze subsidie voor kunnen krijgen. Ze kunnen voor de aanplant advies inwinnen bij een hovenier of kweker, of contact opnemen met Iedereen een Boom.

Weer een nieuwe boom in Overijssel
Weer een nieuwe boom in Overijssel

Samenwerking met gemeenten, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke initiatieven

Iedereen een Boom wil graag met de Overijsselse gemeenten, de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel en maatschappelijke initiatieven op zoek naar geschikte plantlocaties. De TBO's kunnen de subsidie zelf niet aanvragen, maar helpen wel bij het betrekken van maatschappelijke initiatieven. Het initiatief ontvangt dan de subsidie en plant de bomen op de beschikbare grond.

Tekst: provincie Overijssel