IVN_FB_Header_bij
Terug naar overzicht

Gezocht: Landelijke Raadslid IVN

Beleidsbeïnvloeding, Netwerken en samenwerken, Besturen/Organiseren

Wil jij jouw bestuurlijke kwaliteiten inzetten voor een groen, gezond en duurzaam Nederland?

Kom dan de Landelijke Raad van IVN versterken. In deze functie vertegenwoordig je de stem van de IVN’ers in jouw regio en praat je op landelijk niveau mee over het beleid van IVN om zo de impact te vergroten en mens & natuur te verbinden.

Wat doet de Landelijke Raad?

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Onze 150 professionals, 26.000 leden en ruim 160 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes.

De ruim 160 afdelingen van IVN zijn verdeeld in 22 regio’s. Elke regio stuurt één vertegenwoordiger naar de Landelijke Raad. De Landelijke Raad is ‘het verenigingsparlement’ van IVN en komt vier keer per jaar bijeen om te praten over het beleid van IVN. Een belangrijk onderwerp is het meerjarenbeleid en de daarop gebaseerde jaarplannen met begroting. Ook benoemt de Landelijke Raad de leden van de Raad van toezicht.

Als Landelijk Raadslid

· Bepaal je mede de koers van IVN op landelijk niveau;

· Behartig je de belangen van de IVN’ers in jouw regio;

· Neem je vier keer per jaar deel aan de vergaderingen van de Landelijke Raad in het centrum van het land;

· Bestudeer je voorafgaand aan de vergaderingen stukken en breng je vragen vanuit Overijssel hierover in tijdens de vergadering;

· Werk je samen met de andere regio-vertegenwoordigers en het bestuur van IVN;

· Neem je vier keer per jaar deel aan regiovergaderingen;

· Kun je deelnemen aan commissies verbonden aan de Landelijke Raad;

· Koppel je naar eigen inzicht de uitkomsten van de vergaderingen terug aan de regio.

· Kom je op mooie plekken in Overijssel

Jouw profiel

· Je staat achter de missie van IVN om Mens & Natuur met elkaar te verbinden

· Je weet hoe IVN in hoofdlijnen in elkaar steekt, ook op lokaal niveau (of bent bereid je hierin te verdiepen)

· Je bent iemand die het leuk vindt om zaken vanuit een breder perspectief te bekijken dan alleen jouw eigen regio

· Je hebt kennis van IVN op provinciaal en landelijk niveau of bent bereid je hierin te verdiepen;

· Je vindt het leuk om in gesprek te gaan met IVN afdelingen in Overijssel en namens hen te spreken in de Landelijke Raad;

· Je kunt goed zelfstandig werken

· Je woont in Overijssel

Wat levert het je op?

· Meer inzicht in hoe de vereniging IVN werkt en opereert;

· Een uitgebreid netwerk in Overijssel van allemaal bevlogen bestuurders

· Een uitgebreid netwerk in heel Nederland met bevlogen regio-vertegenwoordigers en beroepskrachten;

· Onkostenvergoeding;

· Een bijdrage om Nederland biodiverser te maken en meer mensen in contact te brengen met de natuur dichtbij

· Ben je nog geen lid maar heb je wel een groen hart? Geen probleem, het eerste jaar krijg je het lidmaatschap gratis van ons.

· 10% korting in de IVN webshop

Interesse?

Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatiebrief zo snel mogelijk per mail o.v.v. ‘Landelijke raadslid Overijssel' naar Lilian Dieben, l.dieben@ivn.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Lilian via 06-57446750.