fotograaf-marco-gerritsen
Terug naar overzicht

Vrijwilligers gezocht paddentrek Hengelo

Hengelo
Landschapsbeheer

Veilige oversteek amfibieƫn

Veel mensen dragen padden, kikkers en salamanders een warm hart toe. Dat blijkt uit de hulp die de amfibieën uit allerlei hoeken krijgen om de fietssnelweg F35 veilig over te steken. Er vielen op deze fietssnelweg namelijk veel verkeersslachtoffers onder amfibieën. Daarom hebben we samen met waterschap Vechtstromen, werkgroep Paddentrek Hengelo en de gemeenten Enschede en Hengelo de handen ineengeslagen. In week 2 worden vier amfibieëntunnels onder het asfalt gelegd.

Ieder jaar vindt in het vroege voorjaar de amfibieëntrek plaats. Padden, kikkers en salamanders trekken dan, soms massaal, van hun winterverblijf naar plassen en poelen om zich voort te planten. Zo ook tussen Hengelo en Enschede bij het Kristalbad. Sinds de aanleg van het Kristalbad in 2013 is de trek hier sterk toegenomen. Tijdens deze migratie moeten de amfibieën de fietssnelweg F35 oversteken. Dit leidt elk jaar tot verkeersslachtoffers, met name onder de kleine watersalamanders.

Vier amfibieëntunnels

Om dit in de toekomst te voorkomen, worden vier amfibieëntunnels onder het asfalt van de F35 gelegd. Ook wordt over een lengte van ruim duizend meter een geleidingsscherm van circa dertig centimeter hoog in de grond geplaatst. Dit scherm leidt de padden en amfibieën naar de tunnels die onder de weg door lopen.

Dit project is tot stand gekomen door financiële bijdrages van Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen, gemeente Enschede en gemeente Hengelo. Daarnaast is de werkgroep Paddentrek Hengelo nauw betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering. De totale kosten voor de realisatie bedragen 33.500 euro.

De werkzaamheden starten in week 2 en duren naar verwachting twee weken. Tijdens de werkzaamheden is de F35 gewoon begaanbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de paddentrek in Hengelo is te vinden op www.paddentrekhengelo.nl

Ook kunnen mensen zich via deze site aanmelden als vrijwilliger.