DSC_0060

Nieuw seizoen Salland Loont afgetrapt bij Natuurlijk Huus

30 vrijwilligers gaan monitoren in agrarisch gebied Salland Noord

Met een zonnetje, een warme kachel en een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers trapten we het telseizoen van Salland Loont af. Tijdens de startbijeenkomst begin deze maand bij het Natuurlijk Huus in Raalte kwamen de vrijwilligers weer voor het eerst dit jaar bij elkaar. Samen zullen ze vogels, vlinders en nectarplanten inventariseren bij boerenbedrijven in Salland Noord die op diverse maatregelen hebben genomen om de biodiversiteit te verhogen.

Het project

Binnen het project Salland Loont onderzoeken we samen met boeren een nieuwe vorm van landbouw waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Salland Loont is voortgekomen uit het project Land van Waarde. De dertig deelnemende boeren hebben op hun perceel ruimte gemaakt voor landschapselementen en aangepast beheer die de biodiversiteit verhogen. Het gaat om hagen, houtwallen, kruidenrijk grasland, ingezaaide bloemenstroken en/of een ander maaibeheer. De vrijwilligers monitoren op deze percelen de boerenlandvogels, dagvlinders en nectarplanten om te ontdekken wat het effect is van deze maatregelen.

In het Salland Loont gebied wordt nu 3 jaar gemonitord. Dit is nog te kort om trends waar te nemen of conclusies te trekken. Daarom blijven we de komende jaren tellen. Daarnaast proberen we komend jaar de resultaten beter te koppelen aan de genomen maatregelen en het natuurgerichte beheer. Een ander mooi resultaat van het project is dat er meer dialoog ontstaat tussen inwoners van het gebied. Dit blijkt heel waardevol. “Boeren” en “burgers” gaan in Salland-Noord via Salland Loont met elkaar in gesprek over natuurbeheer in agrarische omgeving: de hoogtepunten en obstakels die daar bij komen kijken.

Nieuwe vrijwilligers

We hebben een overweldigende hoeveelheid nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen dit jaar. Maar liefst vijf nieuwe vogeltellers en negen nieuwe vlinder/kruidentellers uit de omgeving werden verwelkomd tijdens de startbijeenkomst. Zij zijn gekoppeld aan de bestaande groepjes om deze te versterken. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen hebben we de vogeltelgebieden kunnen uitbreiden met een referentietelgebied ter hoogte van de Lierderholthuisweg. Hier vinden geen maatregelen vanuit Salland Loont plaats. In 2023 zullen de vrijwilligers hier voor het eerst gaan tellen.

De tellingen

De vogeltellingen doen we met behulp van de methode Meetnet Agrarische Soorten, de zogenaamde MAS-tellingen van SOVON. Daarnaast worden elke week tussen april en september dagvlinders geteld door onze enthousiaste vrijwilligers. Ze werken volgens het meetnet dagvlinders van De Vlinderstichting. Deze vrijwilligersgroepjes ontfermen zich ook over de kruidentellingen met de Nectarindex-methode van Floron. Vorig jaar zijn de eerste kruiden geteld. Dit jaar gaan we op alle telroutes minstens één keer in het jaar tellen. In het Salland Loont gebied wordt nu 3 jaar gemeten. Dit is nog te kort om trends waar te nemen of conclusies te trekken. Daarom blijven we de komende jaren tellen. Daarnaast proberen we komend jaar de resultaten beter te koppelen aan de genomen maatregelen en het natuurgerichte beheer.

Heb je interesse?

We kunnen altijd reservertellers gebruiken voor het project Salland Loont. Daarnaast zijn er wellicht wel andere projecten bij Natuur en Milieu Overijssel waar je bij kan aansluiten. We vertellen je graag meer! (link naar vacature pagina NMO, klik HIER)