Bijenplek bij basisschool Het Avontuur in Dalfsen
Bijenplek basisschool Het Avontuur - Marije Ruiter

Oproep: maak een plan voor de wilde bij

Stuur jouw plan voor vrijdag 23 april 2021 aan ons op

Samen helpen we de wilde bijen in Overijssel een handje. Wil jij in jouw buurt of met jouw bedrijf aan de slag voor de wilde bij? 

Wij helpen je!

Maak een kort plan hoe jij, op jouw plek, samen met buren, collega’s en/of omwonenden de wilde bijen een handje kunt helpen. Stuur ons jouw plan, zodat wij je kunnen ondersteunen! De Bijenbeweging Overijssel ondersteunt goede initiatieven met professionele kennis, ons netwerk en een financiële bijdrage.

Wie kan er meedoen?

Iedereen die iets wil doen voor de wilde bij. Denk aan:

  • Particulieren
  • Scholen
  • Bedrijven
  • Imkers
  • Buurtverenigingen
  • Etc.

Bijenbeweging Overijssel ondersteunt financieel
Bijenbeweging Overijssel ondersteunt financieel

Wat hebben we van je nodig en wat zijn de voorwaarden?

  • Wij hebben budget beschikbaar voor het aanleggen van 20 nieuwe bijenplekken in Overijssel. Onze bijdrage bedraagt 25% van de totale begroting met een maximumbijdrage van 1.500 euro per locatie. De andere 75% betaal je vanuit een eigen bijdrage, in (vrijwilligers-)uren, vanuit een subsidie/fonds of gemeentelijke bijdrage.
  • Maak een kort en bondig plan hoe jullie de wilde bij kunnen helpen. Voorzie dit plan van een toelichtende kaart van het gebied. In het plan moet aandacht zijn voor: aanplanten of inzaaien van inheems en biologisch plant- en zaaigoed, het creëren van (natuurlijke) nestelplekken voor wilde bijen en bijvriendelijk beheer.
  • Een samenwerking tussen meerdere buren of partijen is een vereiste.

Klik op onderstaande naam en stuur jouw plan voor vrijdag 23 april aan ons op.

Annemarie Kamerling

Je ontvangt begin mei van ons bericht of en hoe we jullie initiatief kunnen ondersteunen. Vanaf het najaar 2021 kan je dan aan de slag met de uitvoering: de beste tijd van het jaar om te planten en te zaaien. Hierna kan je met de uitvoering aan de slag!