paardenbloembijandrenahumilismreemerf20170524bokhoven3bew
paardenbloembijandrenahumilismreemerf20170524bokhoven3bew

Bijenbeweging Overijssel

De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Daarvoor stimuleren wij nieuwe initiatieven, ondersteunen we bestaande bijen-initiatieven en verbinden initiatiefnemers met elkaar.

Onze bijen in de problemen

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen zijn een van de meest bedreigde groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden presenteerden we op de Overijsselse Bijendag in 2017. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­nen uit de provincie. En, voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk be­lang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Je kunt hieronder het onderzoeksrapport downloaden.

Download hier het rapport over de bijen van Overijssel

Weten welke de 8 troetelbijen van Overijssel zijn?

Ook jij kunt iets doen voor wilde bijen!

Als we de leefomgeving van onze wilde bijen willen verbeteren, moeten we samen in actie komen. Bewoners kunnen veel doen in hun eigen tuin of samen met buren aan de slag in een wijktuin. Scholen kunnen een groen schoolplein inrichten, waarbij ook aandacht is voor bijen. En, bedrijven, agrariërs, recreatieondernemers, natuurbeheerders, gemeente, provincie en waterschappen kunnen met de inrichting, hun groen aanleg en beheer veel betekenen voor het behoud van onze belangrijke, wilde bijen. Via de onderstaande links vind je veel ideeën en tips hoe!

Leg een bijenidylle aan!

De afgelopen jaren hebben we samen met verschillende initiatiefnemers 18 nieuwe bijenidylles gecreëerd in Overijssel. Lees Hieronder de verhalen van de Familie Eppink, basisschool Het Avontuur in Dalfsen en Tuinderij in Zwolle. Ook de aankomende jaren bieden we weer professioneel advies, begeleiding en budget voor 20 nieuwe bijenidylles. Geïnteresseerd? Bekijk onze flyer met de voorwaarden.

Ook een bijenidylle aanleggen? Dit zijn de voorwaarden.

We hebben voor alle geïnteresseerden een prachtig Bijenmagazine gemaakt met interessante, inspirerende interviews en heel veel nieuwe weetjes over (wilde) bijen. Hieronder vind je een pdf die je kunt downloaden, maar je kunt het magazine en bijeninfo-pakket ook als papierenversie bestellen.

Heidewespbij
Heidewespbij
De imker en de honinggraat
De imker en de honinggraat

Heel veel bijeninitiatieven in Overijssel

Uit een enquête in de zomer van 2017 blijkt dat het in Overijssel volop zoemt van de bijeninitiatieven. Scholen en buurtbewoners maken insectenhotels, bedrijven maken hun bedrijventerrein bijvriendelijk, gemeenten doen aan bijvriendelijk groenbeheer en agrariërs zaaien akkerranden in met bloemenmengsels. Vooral lokale natuurorganisaties, imkers en particulieren blijken geweldige ambassadeurs voor onze bijen. Bekijk de resultaten van het onderzoek in het rapport hieronder.
Het draagvlak om voor bijen aan de slag te gaan blijkt ook uit het grote aantal organisaties dat inmiddels onze Bijenagenda heeft ondertekend.

Download hier het rapport