paardenbloembijandrenahumilismreemerf20170524bokhoven3bew

Bijenbeweging Overijssel

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen zijn een van de meest bedreigde groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden presenteerden we op de Overijsselse Bijendag in 2017. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­nen uit de provincie. En, voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk be­lang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Je kunt hieronder het onderzoeksrapport downloaden.

Download hier het rapport over de bijen van Overijssel

Oproep: maak een plan voor de wilde bij en wij helpen je!

Stuur jouw plan voor vrijdag 23 april 2021 aan ons op

Samen helpen we de wilde bijen in Overijssel een handje. Wil jij in jouw buurt of met jouw bedrijf aan de slag voor de wilde bij? Wij helpen je!

Maak een kort plan hoe jij, op jouw plek, samen met buren, collega’s en/of omwonenden de wilde bijen een handje kunt helpen. Stuur ons jouw plan, zodat wij je kunnen ondersteunen! De Bijenbeweging Overijssel ondersteunt goede initiatieven met professionele kennis, ons netwerk en een financiële bijdrage.

Wie kan er meedoen?
Iedereen die iets wil doen voor de wilde bij. Denk aan:

  • Particulieren
  • Scholen
  • Bedrijven
  • Imkers
  • Buurtverenigingen
  • Etc.

Wat hebben we van je nodig en wat zijn de voorwaarden?

  • Wij hebben budget beschikbaar voor het aanleggen van 20 nieuwe bijenplekken in Overijssel. Onze bijdrage bedraagt 25% van de totale begroting met een maximumbijdrage van 1.500 euro per locatie. De andere 75% betaal je vanuit een eigen bijdrage, in uren, vanuit een subsidie/fonds of gemeentelijke bijdrage.
  • Maak een kort en bondig plan hoe jullie de wilde bij kunnen helpen. Voorzie dit plan van een toelichtende kaart van het gebied. In het plan moet aandacht zijn voor: aanplanten of inzaaien van inheems en biologisch plant- en zaaigoed, het creëren van (natuurlijke) nestelplekken voor wilde bijen en bijvriendelijk beheer.
  • Een samenwerking tussen meerdere buren of partijen is een vereiste.

Stuur jouw plan voor vrijdag 23 april aan ons op via onderstaand mailadres:
annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl

Je ontvangt begin mei van ons bericht of en hoe we jullie initiatief kunnen ondersteunen. Vanaf het najaar 2021 kunnen jullie aan de slag met de uitvoering: de beste tijd van het jaar om te planten en te zaaien. Hierna kunnen jullie met de uitvoering aan de slag!

Wie is de Bijenbeweging?

De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Daarvoor stimuleren wij nieuwe initiatieven, ondersteunen we bestaande bijen-initiatieven en verbinden initiatiefnemers met elkaar.

Weten welke de 8 troetelbijen van Overijssel zijn?

Ook jij kunt iets doen voor wilde bijen!

Als we de leefomgeving van onze wilde bijen willen verbeteren, moeten we samen in actie komen. Je kunt veel voor de bij doen in je eigen tuin of ga samen met buren aan de slag om jullie buurt bijvriendelijk te maken. Scholen kunnen een groen schoolplein inrichten, waarbij ook aandacht is voor bijen. En, bedrijven, agrariërs, recreatieondernemers, natuurbeheerders, gemeente, provincie en waterschappen kunnen met hun inrichting , groen aanleg en beheer veel betekenen voor het behoud van onze belangrijke wilde bijen. Via onderstaande links vind je veel ideeën en tips hoe jij de bij kunt helpen!

Samen voor de bij!

Klik op onderstaande kopjes om te zien wat jij kunt doen voor de bij, als bewoner, school of bedrijf.

We hebben voor alle geïnteresseerden een prachtig Bijenmagazine gemaakt met interessante, inspirerende interviews en heel veel nieuwe weetjes over (wilde) bijen. Hieronder vind je een pdf die je kunt downloaden.

Heidewespbij
Heidewespbij
De imker en de honinggraat
De imker en de honinggraat