paardenbloembijandrenahumilismreemerf20170524bokhoven3bew

Bijenbeweging Overijssel

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen zijn een van de meest bedreigde groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden presenteerden we op de Overijsselse Bijendag in 2017. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­nen uit de provincie. En, voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk be­lang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Je kunt hieronder het onderzoeksrapport downloaden.

Download hier het rapport over de bijen van Overijssel

Wie is de Bijenbeweging?

De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Daarvoor stimuleren wij nieuwe initiatieven, ondersteunen we bestaande bijen-initiatieven en verbinden initiatiefnemers met elkaar.

Organisatoren van de eerste KRUISBESTUIVING nemen de wisselbokaal in ontvangst
Organisatoren van de eerste KRUISBESTUIVING nemen de wisselbokaal in ontvangst

Kennis- en ontmoetingsevenement KRUISBESTUIVING

In Overijssel zijn er ontzettend veel initiatieven die zich inzetten voor wilde bijen en bestuivers. Binnen deze initiatieven zoemt het van de kennis over wilde bijen en ervaring met acties en om bijen en insecten te helpen en biodiversiteit te bevorderen.

Bijenbeweging Overijssel hoopt dat deze kennis zich verspreidt; kortom dat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen de bijen-initiatieven in Overijssel. Daarom ontwikkelden we KRUISBESTUIVING: Kennis- en ontmoetingsdag voor wilde bijenfans. Georganiseerd voor en door lokale bijen-initiatieven. Bijenbeweging Overijssel ondersteunt financieel, met de promotie en met onze kennis en netwerk. Organiseer jij de volgende KRUISBESTUIVING?

Vorige edities van KRUISBESTUIVING:

2 december 2022:
Bijenvereniging Heino en Duurzaamheidscoalitie Raalte komen in actie voor de kleine roetbij

Ook jij kunt iets doen voor wilde bijen!

Als we de leefomgeving van onze wilde bijen willen verbeteren, moeten we samen in actie komen. Je kunt veel voor de bij doen in je eigen tuin of ga samen met buren aan de slag om jullie buurt bijvriendelijk te maken. Scholen kunnen een groen schoolplein inrichten, waarbij ook aandacht is voor bijen. En, bedrijven, agrariërs, recreatieondernemers, natuurbeheerders, gemeente, provincie en waterschappen kunnen met hun inrichting , groen aanleg en beheer veel betekenen voor het behoud van onze belangrijke wilde bijen. Via onderstaande links vind je veel ideeën en tips hoe jij de bij kunt helpen!

Samen voor de bij!

Klik op onderstaande kopjes om te zien wat jij kunt doen voor de bij, als bewoner, school of bedrijf.

We hebben voor alle geïnteresseerden een prachtig Bijenmagazine gemaakt met interessante, inspirerende interviews en heel veel nieuwe weetjes over (wilde) bijen. Hieronder vind je een pdf die je kunt downloaden.

Weten welke de 8 troetelbijen van Overijssel zijn?

Heidewespbij
Heidewespbij
De imker en de honinggraat
De imker en de honinggraat