Voedselbosje
aanleg voedselbosje_IVN

Subsidieregeling kleinschalige aanplant bomen

Komende winter is er ook voor kleinschalige initiatieven de mogelijkheid om bomen aan te planten via de subsidieregeling kleinschalige aanplant bomen. Deze regeling heeft een maximum van 300 euro per straat, wijk, buurtschap of dorp, en kan hier via Groenbezig worden aangevraagd”.

JE KAN NIET MEER INSCHRIJVEN VOOR DEZE REGELING

De subsidie wordt verstrekt door de provincie Overijssel in het kader van de regeling "Iedereen een boom". Deze subsidie kleinschalige aanplant is speciaal voor -groene- buurtinitiatieven, buurtschappen, verenigingen die een eigen terrein beheren, zorginstellingen met een (semi-) openbare tuin en (gemeentelijke) adoptietuinen waar (fruit-) bomen geplant mogen worden.

Het bedrag voor deze kleinschalige regeling is minimaal 100 en maximaal 300 euro (100% financiering). Voor dit geld mogen bomen of bosplantsoen aangeschaft worden, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

Grotere plannen?

Als je grotere plannen of meer geld nodig hebt, dan kan je beter kijken naar de grotere regeling voor aanplant van bomen. Die regeling biedt de mogelijkheid om meer geld aan te vragen, maar met een 50%-financiering. Je moet dus zelf voor de andere helft van de financiering zorgen, maar in bepaalde gevallen is aanvullende financiering bijvoorbeeld via Trees4all mogelijk.
PS: Je kunt niet gebruik maken van beide regelingen.

Is dit niet de subsidieregeling die jou verder kan helpen je plannen te verwezenlijken? Kijk dan op de pagina Steun voor groene initiatieven van Landschap Overijssel. Daar staan meer mogelijkheden op een rijtje.

Waarom bomen aanplanten?

Het doel is vergroten van de mogelijkheden om bomen aan te planten, ook voor kleinschalige aanvragen. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan (meer) vastleggen van CO2 en aan beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

Bovendien kiezen we bij deze regeling voor inheems plantmateriaal. Daarmee draag je ook bij aan het vergroten van de soortenrijkdom bij jou in de buurt!

Wil je nog een stap verder zetten? Kies dan voor plantmateriaal van regionale herkomst. Lodewijk van Kemenade heeft daar een pleidooi voor geschreven. Een lijst met kwekerijen wordt later aan dit artikel gekoppeld.

aanplant bomen - met boompaal
aanplant bomen - met boompaal

Voorwaarden voor deelname

 • De aanvraag wordt behandeld door Groenbezig, het platform voor de groene vrijwilliger in Overijssel. Je wordt als groep toegevoegd aan het adressenbestand van Groenbezig. Je ontvangt de eerstvolgende Groenbezig nieuwsbrief.
 • Bij de voorbereiding, aanplant en onderhoud van de bomen zijn minimaal 5 buurtbewoners betrokken. Deze bewoners mogen niet op hetzelfde adres wonen
 • Je mag bomen aanplanten met een omtrek van maximaal 12 cm.
  Je kiest uit de bomenlijst die als bijlage is opgenomen.
 • De keuze van de kwekerij kan door de aanvrager zelf worden gemaakt. Je kunt terecht bij een van de kwekerijen bij jou in de buurt.
 • Aanplant vindt plaats tussen 1 oktober 2022 en 15 maart 2023.
 • Aanplant vindt plaats in Overijssel. Wij streven naar een gelijkmatige spreiding over de hele provincie.
 • De bomen komen in de openbare ruimte of op een plek die via opengestelde paden toegankelijk of zichtbaar is.
  De eigenaar van de grond heeft akkoord gegeven op het verzoek voor de aanplant.
 • Na aanplant van de bomen is het verplicht om de bomen (liefst met foto) te melden op de website van Iedereen een boom

De lijst met bomen waaruit je kunt kiezen

Fruitbomen

Voor de fruitbomen uit bovenstaande lijst (helemaal onderaan) geldt dat je kunt kiezen uit een groot aantal rassen. Je kan met de kweker overleggen welke (oude) rassen aanwezig zijn in het door jou gewenste formaat.

Aanvraag

Je kan niet meer inschrijven voor deze regeling

Afrekening

 • De subsidieaanvraag kan ingediend worden vanaf 11 juli 2022 tot uiterlijk 1 maart 2023 met behulp van de blauwe knop hieronder.
 • Je komt dat bij het digitale aanvraagformulier Iedereen een boom-Kleinschalige aanplant.
 • Lees vooraf alle voorwaarden goed door. Dat voorkomt dat jouw aanvraag afgewezen wordt omdat je niet aan deze voorwaarden voldoet.
 • De afhandeling is op volgorde van aanvraag. De afhandeling wordt gestart wanneer alle gevraagde informatie beschikbaar is.
 • Je krijgt bericht van ons als jouw aanvraag binnen deze regeling kan worden gefinancierd. Dat kan even duren omdat we de binnenkomende aanvragen alle moeten beoordelen.
 • Omdat er een maximum is aan het aantal aanvragers, kan je aanvraag afgewezen worden.
 • De aanvrager moet vervolgens het bedrag voorfinancieren. De provincie betaalt aan je uit als aan alle hieronder vermelde voorwaarden is voldaan.

Afhandeling

 • Stuur voor de definitieve afhandeling een bericht voorzien van:
  • Naam van de aanvrager
  • Namen van de 4 overige aanvragers
  • Naam van het buurtinitiatief of vereniging of de straat van het initiatief
  • IBAN nummer / emailadres / telefoonnummer
  • PLUS een kopie van de factuur.
  • Op de offerte of factuur staat minimaal:
   1. Welke boomsoort(en) zijn aangeschaft.
   2. Wat het formaat is van de bomen (stamomtrek van de bomen of bosplantsoen)
   3. Wat de totale kosten zijn voor het plantmateriaal, inclusief boompalen, boombanden en grondverbeteraar.
 • Na het versturen van dit bericht inclusief factuur wordt het bedrag (zsm) overgemaakt op het vermelde IBAN-rekeningnummer.
#hartvoorbomen
#hartvoorbomen

Ik wil meer weten

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Peter Adema of Erik de Kruif