NKL Bloemenweide natuurakker Olst Klaproos insect (5) (Large)
Van landelijke bijentelling 2021 naar een plaatselijk bijeninitiatief

Van landelijke bijentelling 2021 naar een plaatselijk bijeninitiatief

Op 17 & 18 april was de Nationale Bijentelling 2021. Meer dan 11.000 mensen zetten zich in voor de deze bijentelling, een recordaantal! Samen telden ze ruim 200.000 bijen en zweefvliegen (zie resultaat hieronder).

Maar, je leest ook regelmatig dat de wilde bij door de honingbij verdrongen wordt. De honingbij staat dan ook met ruim 54.000 getelde bijen riant bovenaan in de telling. Hoe gaan bijenhouders (imkers) daar nu mee om? Groenbezig.nl ging op onderzoek uit en kwam uit bij de bijenvereniging Kampen en omstreken.

Uitslag bijentelling 2021
Uitslag bijentelling 2021

Bijenvereniging Kampen e.o.

De bijenvereniging Kampen e.o. is een vereniging met ongeveer 30 leden, lees imkers. Ze hebben hun eigen bijentuin in de Brunneper Bongerd in Kampen. Op dit terrein stonden 2 oude hoogstamboomgaarden maar het terrein kent ook een industrieel verleden. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de bodem gesaneerd moet worden. De bongerd heeft in het bestemmingsplan de bestemming groen/natuur gekregen. Dit jaar zal het terrein gesaneerd en heringericht worden. De bijentuin die onderdeel uitmaakt van dit gebied moet dan ook tijdelijk wijken.

Op de website van de vereniging staat prominent de zin: Onze vereniging zet zich niet alleen in voor de honingbij, maar ook voor alle bijen en vlinders. En iets verderop: De leden van de vereniging zijn zich bewust van de plaats en het belang van alle bijen- in het ecosysteem.

Wat een positief signaal! Een onderzoek waard!

Ik praat met Marijn Uitslag en Jacko Westendorp , 2 leden van de bijenvereniging Kampen e.o.. Twee gemotiveerde imkers maar vooral ook natuurliefhebbers. Natuurlijk begin ik met de vraag naar hun inzet voor álle bijen

Jacko Westendorp (l) en Marijn Uitslag
Jacko Westendorp (l) en Marijn Uitslag

Voorlichting geven

De heren komen direct met hun activiteiten op het gebied van het geven van voorlichting over bijen.

Een voorbeeld van hun enthousiaste benadering: Populair zijn tegenwoordig de bijenhotels. Overal zijn ze te koop. Als je in google intikt ‘ik wil een bijenhotel kopen’ krijg je meteen 16.200 resultaten te zien. Maar werkt dat? Alleen een bijenhotel plaatsen?

Jacko “Zomaar een bijenhotel plaatsen zonder naar de omgeving te kijken werkt niet. De bijen moeten ook voedsel kunnen vinden. Als wij voorlichting geven over het hebben en houden van een bijenhotel vertellen we dat er vooral bij. Wij maken dan ook zaadbollen van klei met zaden erin. Die geven we mee. Gooi die maar als een bommetje op de grond en laat de zaden uitkomen.” Prachtig natuurlijk. Vooral voor kinderen.

Op mijn vraag waar de leden van de bijenvereniging zoal informatie/voorlichting geven volgt een reeks organisaties, activiteiten etc. Zo groot dat ik vraag me dat per mail door te geven. Marijn later via mail: Full colour Festival Kampen, Bibliotheek Kampen, Basisscholen, open Imkerijdagen, pluktuin Steege’s erf, Reve diep festival. En dan vergeten ze er nog een paar te noemen ontdek ik als ik later op de site kijk.

Voorlichting geven door de bijenvereniging Kampen e.o.
Voorlichting geven door de bijenvereniging Kampen e.o.

Verdringing tegengaan

In de inleiding gaf ik al aan dat er op dit moment veel wordt geschreven over de verdringing van de wilde bij door de honingbij.

Marijn en Jacko vertellen dat de imkers van hun vereniging de bijenkasten altijd in overleg met de eigenaars plaatsen en zich houden aan de afgesproken regels. Zo zijn er bijvoorbeeld natuurgebieden waar niet meer dan 3 bijenkasten per vierkante kilometer mogen staan. Natuurlijk is er ook de massale bloei waarbij het belangrijk is dat er veel bijen zijn voor de bestuiving zoals bij de koolzaad- of boekweitvelden. Dan staan er natuurlijk veel meer bijenkasten maar wel weer in overleg. Bij de bijenvereniging is overigens ook nog een imker die zich bezig houdt met de bestuiving in kassen en van fruitbomen. Dit levert hele bijzondere honing op bijvoorbeeld venkelhoning.

Massale bloei, velden koolzaad
Massale bloei, velden koolzaad

Brunneper Bongerd

De Brunneper Bongerd, de thuisbasis van de bijenvereniging wordt na de bodemsanering heringericht als recreatiegebied.

Ik vraag Marijn en Jacko of zij als bijenvereniging invloed hebben op de keuze van de beplanting die daar komt.

Marijn en Jacko leggen uit dat de vereniging een adviserende rol heeft gehad bij het herinrichtingsplan. Daarin hebben ze de noodzaak van een inheems zadenmengsel uitgelegd. Dit mengsel bevat bloemen voor vlinders, (solitaire) bijen en nog veel meer insecten. Natuurlijk is het inzaaien een goed begin maar alles valt of staat met een goed beheer. De heren hebben er vertrouwen in dat dit laatste zal gebeuren. Het inrichtingsplan van hun eigen bijentuin is al helemaal afgerond.

Samenvattend kan worden gesteld dat de imkers van de vereniging goed werk leveren, niet alleen voor de eigen honingbijen maar ook voor wilde bijen en vele andere insecten en vlinders.

Ik eindig dit artikel met een fotoserie die ik maakte o.a. in de Brunneper Bongerd met de bij als centraal thema.

  • bijenkasten
  • Appelbloesem in de Brunneper Bongerd
  • Welkom wilde bij
  • Bloemenweide met bijen
  • Bijentuin bijenvereniging Kampen e.o.
  • Bloesem in de Brunneper Bongerd
  • Bijenhotel in de bijentuin van de bijenvereniging Kampen e.o.
  • Bloesem in de Brunneper Bongerd