lo09831
Maak van vrijwilligerswerk geen hakdag
Terug naar overzicht

E-learningmodule 'Vrijwilligers en de arbowet'

Overijssel
Landschapsbeheer

Arbowet voor vrijwilligers eenvoudig uitgelegd

Leer je Groen is een online leeromgeving voor vrijwilligers waar veel onderwerpen die voor groene vrijwilligers interessant of belangrijk kunnen zijn worden belicht. Iedere groene vrijwilligers kan zich hiervoor eenvoudig inschrijven.

De meest recente module is 'Vrijwilligers en de Arbowet'. Deze module is van belang voor vrijwillig landschapsbeheer, maar ook bij boerenlandvogelbescherming, excursies, en monitoring (en meer).

Veilige werkomstandigheden

Vrijwilligers hebben, net als medewerkers, recht op veilige werkomstandigheden. Maar wie draagt de verantwoordelijkheid en welke taken moeten worden opgepakt? Dat staat nu eenvoudig uitgelegd in de Leer-je-Groen e-learning ‘Vrijwilligers en de Arbowet’.

De e-learning is bedoeld voor vrijwilligers én voor medewerkers die met vrijwilligers werken. In deze module kun je leren hoe je samen voor een veilige werksituatie kunt zorgen en welke wettelijke regels er van toepassing zijn op vrijwilligerswerk. Met die kennis weet je wie wanneer verantwoordelijk is bij organisatie en uitvoering vrijwilligerswerk in de natuur. Dat geldt voor een natuurorganisaties en bij zelfstandige vrijwilligersgroepen. Ook leer je welke taken moeten worden opgepakt en wat er moet gebeuren als er onverhoopt iets misgaat.

Instructie en toezicht zijn erg belangrijk in het kader van de arbo-richtlijnen
Instructie en toezicht zijn erg belangrijk in het kader van de arbo-richtlijnen  -  Bert-René Brinkman

Vier verplichtingen

De Arbowet en de Nederlandse Arbeidsinspectie noemen vier verplichtingen waaraan werkgevers en dus ook Natuurorganisaties en zelfstandige vrijwilligersgroepen moeten voldoen om te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie:

  1. Risico’s in beeld hebben en beschrijven
  2. Maatregelen nemen om de risico’s te beheersen
  3. Instructie geven aan werknemers/vrijwilligers
  4. Toezicht houden

In de e-learning module staan deze vier verplichtingen centraal.

Verantwoording

Deze Leer-je-Groen module is geschreven in samenwerking met LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.