foto boom hart2
Heb jij hart voor bomen en struiken
Terug naar overzicht

Monitoring wilde bomen en struiken

Overijssel
Bomen planten, Biodiversiteit, Monitoring/Onderzoek

De bomen en struiken die van oorsprong in Nederland voorkwamen worden steeds zeldzamer. In de loop van eeuwen hebben zij zich goed weten aan te passen aan de veranderingen van hun lokale groeiomstandigheden. Tegelijkertijd hebben wij de afgelopen jaar veel veranderd. De landbouw is intensiever geworden en uitgebreid. Maar we zijn ook anders met onze bossen omgegaan.

Deze oude populaties zijn vaak bedreigd, soms weet men ook niet hoe oud ze zijn of welke soorten er staan. Om deze bomen te vinden en te monitoren hebben we vrijwilligers nodig.

Oude man houdt toezicht
Oude man houdt toezicht

Oud groeiplaatsen centraal

Vanaf begin 1900 hebben we bomen en struiken vanuit het buitenland hierheen gehaald om bossen aan te planten. Deze aanplant wordt opgekweekt op kwekerijen en is door de manier van kweken genetisch gezien niet erg gevarieerd. ( ze stammen bijna allemaal af van dezelfde ‘ouders’) doordat de wilde autochtone bomen en struiken zich altijd natuurlijk vermeerderd hebben en zich generaties lang hebben kunnen aanpassen aan de lokale omstandigheden is er binnen die groep veel diversiteit in de genen. Genen waarmee zij zich bij veranderende omstandigheden als populatie beter stand heeft kunnen houden en ook in de toekomst zal zo’n oude populatie zich waarschijnlijk beter kunnen handhaven. Iets dat in deze periode van verandering erg belangrijk is. Als we dit wel weten kunnen we ze adequaat beschermen en beheren en ze zo behouden voor de toekomst. Want wie weet hebben we straks juist die genen wel hard nodig.

Als we deze oude bos(groeiplaatsen), heggen, hagen, singels en allerlei oude landschapselementen willen beschermen en beheren voor de toekomst, dan moeten we eerste weten waar ze er nog zijn. Maar vooral ook welke soorten er in staan. Pas dan kunnen we ze doelgericht beheren en beschermen. Want wat nu verloren gaat is voor altijd verloren. Daarom willen we dit in kaart brengen. Dit kunnen we echter niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig van vrijwilligers.

Het gaat om oude bomen en struiken
Het gaat om oude bomen en struiken

Hoe gaat de monitoring in zijn werk?

Onze specialisten maken kaartanalyses en zetten mogelijk oude groeiplaatsen op de kaart. Dit zijn de plotjes die daarna geïnventariseerd moeten worden. Vrijwilligers gaan daarna het veld in met een tablet en inventariseren de bomen en struiken. Waar dat nodig is worden de gegevens gevalideerd door een expert. Het is de bedoeling 1 keer per 5 jaar te monitoren zodat we achteruitgang of verbeteringen in kaart krijgen en daar naar kunnen handelen.

Als vrijwilliger moet je dus kennis hebben van de soorten. Naast het gebruikelijke assortiment zijn er ongeveer 30 soorten die je ook goed moet kunnen herkennen. Dat leer je in de opleiding. Maar wat we je niet kunnen leren is nauwkeurigheid en de instelling van een detective. Want je moet soms echt wel even drie keer kijken en goed vergelijken voordat je zeker weet welke soort het is. Dat vergt dus ook een goed oog. Omdat het leren van dit alles best wat tijd kost van jou maar ook van ons willen we graag dat je intentie hebt dit meerdere jaren te doen. Het inventariseren zelf doe je met een collega vrijwilliger tussen mei en begin oktober. De dagen die je het veld in gaat kun je zelf met je collega vrijwilliger plannen. Onze verwachting is dat je, na je opleiding, ongeveer 8 dagen ( van ongeveer 6 uur) met het monitoren bezig bent per jaar. Wil je meer, dat kan natuurlijk! Daarnaast zijn er bijeenkomsten die bij je functie als vrijwilliger monitoring horen. Dat zullen meestal 2 bijeenkomsten per jaar zijn.

functieprofiel monitoring bomen en struiken

Uitdagende functie

De plekken waar je gaat monitoren zijn zelden bereikbaar met het openbaar vervoer en liggen verspreidt door de hele provincie. Het is daarom handig als je de beschikking hebt over een auto; uiteraard hoort daar van onze kant een kilometervergoeding bij. Tegelijkertijd moet je lichamelijk in staat zijn een dag in het veld door te brengen en ook loop je een groot deel in ruig terrein. De tablet die je nodig hebt voor het inventariseren krijg je als duo in bruikleen voor je werkzaamheden. Je krijgt van ons een vrijwilligersovereenkomst zodat je ook onder onze aanvullende verzekering valt.

Heb je vragen over deze vrijwilligersfunctie dan kun je contact opnemen met Carin de Cloe via 06-43814894 of carin.decloe@landschapoverijssel.nl.

Denk je dat deze vrijwilligersfunctie echt iets voor jou is? Dan ontvangt ze graag een mail met daarin jouw motivatie. Voor deze vrijwilligersfunctie hebben we een selectieprocedure. Het bijbehorende functieprofiel vind je hier.

Voor vragen over het project zelf kun je terecht bij de projectleider Leon Uittenbogaard. Leon.uittenbogaard@landschapoverijssel.nl