DSC_7740
Terug naar overzicht

Ontmoetingsdag: Water in je voedselbos & Een vereniging oprichten

1 April 2023
Boerderij Viermarken
Voedselbos

Zorgboerderij De Viermarken

We zijn te gast op zorgboerderij de Viermarken. Daar is recent een voedselbos aangeplant en er is een eetbare vijver. De dag begint met een rondleiding.

Een vereniging oprichten
We willen polsen of er interesse is om een voedselbosvereniging op te richten. Welke meerwaarde zou een vereniging kunnen hebben ten opzichte van de huidige situatie? Een loketfunctie? Een gesprekspartner voor overheden en subsidieverstrekkers? Gezamenlijke inkoop pootgoed en verkoop oogst? Bestuursleden vinden? Welk gebied bestrijkt de vereniging? Daarover willen we graag met jullie in gesprek!

Water
Na een paar droge jaren is er veel belangstelling voor het thema “water in je voedselbos”. We gaan daar samen mee aan de slag aan de hand van een aantal casussen. We vragen aan de deelnemers (en ook mensen die niet aanwezig kunnen zijn maar er wél belang bij hebben) om vooraf één vraag/probleem/wens aan te leveren en eventueel een situatieschets. Wij zullen die vragen bundelen tot een paar verschillende casussen waarmee we in groepjes schetsend gaan ontwerpen. In de middag presenteren we de schetsen aan elkaar.

Aanmelden
Mail dan naar KLIK

Meer informatie
Contact: Marc Waterman, 06 247 850 20


De voorbereidingsgroep bestaat uit Marc Waterman, Martijn Aalbrecht, Maud Aarts en Yvon Weustink


Programma
09.30 - 10:00 inloop
10.00 - 11.15 Rondleiding voedselbos en eetbare vijver door een medewerker van de Viermarken
11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.00 Discussie over oprichting voedselbosvereniging
12.00 - 12.30 Korte Introductie thema water 12.30 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.15 Ontwerpen met water in groepjes 14.15 - 14.30 pauze
14.30 - 15.00 Presentatie groepjes 15.00 - 16.00 Napraten en uitloop