faunapassage De Pollen 4
De vrijwilligersgroep in beeld.

Informatie- en zithoek Faunapassage De Pollen Engbertsdijksvenen

Meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk om de paddentrek (en andere passanten zoals hagedissen en adders) nabij de Engbertsdijksvenen in goede banen te leiden is recent afgerond met een prachtige informatie- en zithoek.  Daarmee is voor het publiek zichtbaar gemaakt waarvoor de 500 meter lange passage dient. Groenbezig nam een kijkje.  

Wat een indrukwekkende voorziening.

Aangekomen op de parkeerplaats van Staatbosbeheer van de Engbertsdijksvenen aan de Oude Hoevenweg bij Vriezenveen valt de informatie- en zithoek meteen op. Die ziet er fonkelnieuw uit. Een zeer fraai ontwerp zoals bovenstaande hoofdfoto laat zien. Maar als kenner (ik loop zelf mee met de paddentrek in Deventer) zie ik ook meteen de faunapassage langs de kant van de Oude Hoevenweg. Niet zo opvallend maar voor mij ook indrukwekkend omdat die er zeer professioneel uitziet.

Mijn ontvangstcomité. Herman Stevens (rechts op de foto) en Gerrit Schepers voor de nieuwe informatie- en zithoek
Mijn ontvangstcomité. Herman Stevens (rechts op de foto) en Gerrit Schepers voor de nieuwe informatie- en zithoek

Herman Stevens, de motor achter de faunapassage

Ik heb een afspraak met Herman Stevens en Gerrit Schepers van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) afdeling Vriezenveen. Herman mag gerust de motor achter deze voorziening worden genoemd. Gerrit is de man die overal inspringt waar dat nodig is.

Meer dan 30 jaar lang heeft Herman gegevens verzameld over de paddentrek op dit weggedeelte. Hij had de paddenroute over de Oude Hoevenweg op papier in stukken geknipt en kon precies per weggedeelte aangeven hoeveel padden daar overreden werden. Ook werd nauwkeurig bijgehouden hoeveel padden/kikkers via opvangemmers geholpen werden om de tocht naar de overkant van de weg en retour te maken.

Herman: “ Dit is een dataverzameling die zeer nuttig is geweest om fondsen te werven waardoor de uiteindelijke voorziening gerealiseerd kon worden”

De faunapassage kwam er in delen maar het is hen met veel lobbywerk gelukt om een werkelijk prachtige voorziening te realiseren waardoor de sterfte onder de overstekende padden (ik gebruik de verzamelnaam maar even) met 90 tot 95% teruggedrongen is.

Een goed geleid systeem brengt de padden naar  de faunatunnels onder de weg door
Een goed geleid systeem brengt de padden naar de faunatunnels onder de weg door

Het beheer van de faunapassage

Herman: “vroeger legden we jaarlijks schermen aan die de padden naar opvangemmers moesten geleiden, dat was veel werk en later in het voorjaar moesten die weer weg”

Toen er nog geen tunnels waren, plaatsten de vrijwilligers veel emmers in de grond, de padden vielen dan in die emmers, waar ze vervolgens door vrijwilligers uitgehaald werden en daarna naar de overkant werden gebracht.

Dat gebeurt nu gedeeltelijk nog wel maar veel minder en puur voor de monitoring. Het beheer van de totale passage is nu het belangrijkste werk van de vrijwilligers. Schoonmaken, doorgangen vrij houden, ruigte langs het raster verwijderen, onderhouden, kapotte delen vervangen en straks uiteindelijk groot onderhoud zijn dan allemaal items.

Herman en Gerrit vullen elkaar aan: “ Door alle fondsen is er nu eigenlijk geen eigenaar van de totale faunapassage. Wij als vrijwilligers moeten dus als eigenaar optreden. Als straks de palen van het geleide systeem verrot zijn zullen we weer fondsen voor groot onderhoud moeten zien te werven”

Wandelend langs de passage wijzen de mannen op een betonnen tunnel met een stalen rooster dat een inrit overbrugt naar de parkeerplaats: “Dit rooster is b.v. zo vastgezet dat het niet simpel los te maken is zodat we met harken moeten proberen het bladwerk en ander vuil uit de tunnel te verwijderen om de doorgang voor padden open te houden”

In de slipstream

Als ik de hele passage zo overzie kan ik niet anders constateren dan dat deze werkgroep onder leiding van Herman puik werk heeft geleverd.

Terugwandelend naar de parkeerplaats wijst Herman terloops op een reflectorpaaltje met blauwe reflecterende folie. “ Daarvoor hebben we tussendoor ook nog een lobby gevoerd. Per jaar werden hier 5 of 6 reeën doodgereden. Met die paaltjes is dat nu nog maar 1 per jaar”

Hier is een zeer gemotiveerde groep groene vrijwilligers aan het werk.

Reflectorpaaltje met reflecterende folie die grootwild afschrikt
Reflectorpaaltje met reflecterende folie die grootwild afschrikt

Nog een tweetaal kleine presentaties

Op twee manieren wil ik dit artikel afronden met beelden.

De eerste is een presentatie van Gerrit Schepers. Hij is zeer vaardig met de fotocamera en heeft o.a. een prachtige timelapse gemaakt van het gebruik van padden van een van de aangelegde ondergrondse faunapassages.

De tweede is een kleine fotoserie met korte verklarende teksten want beelden zeggen meer dan woorden.

  • Het informatiepaneel
  • De faunapassage aan de overzijde bij de Schipsloot is landschappelijk bijzonder fraai en vanaf de weg onzichtbaar afgewerkt
  • Detail van een rooster in de weg
  • Omdat de schermen er permanent staan zijn er aan de straatkant passages aangebracht voor dieren die toch op het wegdeel geraken
  • De Engbertsdijksvenen, een prachtig nat gebied
  • Engbertsdijksvenen, Leefgebied voor veel soorten libellen, watersalamanders, boomkikkers, heikikkers, padden etc etc. Maar b.v. ook voor kraanvogels