p3170142kopie

Speelkwartier in het natuurgebied Lonnekermeer

Het natuurgebied Lonnekermeer is de afgelopen periode drastisch onder handen genomen. Eén van de doelen was om de waterhuishouding te verbeteren. Het gebied moest natter worden. Bij een wandeling door het gebied valt op dat dit een leuk neveneffect heeft. Prachtige speelplekken voor kinderen met een visnetje.

Slenken aanleggen in plaats van diepe sloten

Nico Kloek

Als beeldvrijwilliger (fotograaf) volgde ik de afgelopen periode het proces van de aanpassingen van het natuurgebied "Het Lonnekermeer". Vooraf had ik uitleg gekregen wat er allemaal zou gaan gebeuren. Dat was heel veel met als hoofddoel het gebied natter maken. Daarvoor werd o.a. een voormalig productiebos van douglassparren gekapt en deels vervangen door loofbomen. Die verdampen minder water. Maar echt interessant vond ik de aanleg van slenken door het gebied en het ondiep maken van sloten om zo het water langer vast te houden in het gebied. Ik kan me de woorden van de projectleider bij de rondgang nog herinneren: "Die slenken worden heel mooi vooral als ze het wandelpad kruisen, het worden doorwaadbare plaatsen waarbij we dan ook stapstenen plaatsen zodat mensen toch droge voeten kunnen houden. Voor kinderen erg leuk". Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Daarom ben ik weer gaan kijken nu de Slenken af zijn.

Maar eerst even twee foto's om e.e.a. wat duidelijker te maken. Op de eerste foto de startsituatie met door het weiland een diepe sloot die het water snel afvoert. Op de tweede foto de nieuwe veel lagere en bredere slenk die het water de ruimte geeft waardoor het langer in het gebied blijft staan.

Sloot
Sloot
Slenk
Slenk

Stromend water over het wandelpad

Ja, de projectleider had gelijk. Het is echt heel mooi. De hoofdfoto boven dit artikel geeft een mooi beeld van het stromende water over het voetpad. Achter de stapstenen een weiland met een brede strook waar water in staat. Keer je je om dan zie je het water het bos instromen. Op deze plek kun je met een visnetje prachtig waterdiertjes vangen. De foto hieronder laat zien dat er nog veel water in het weiland staat. Goed voor dit gebied dus maar ook leuk voor de kinderen.Het beste seizoen daarvoor is het vroege voorjaar als er nog veel water in het gebied is. Tijdens een droge periode valt de slenk ook droog. Natuurlijk wel op het voetpad blijven!

slenk weiland
slenk weiland

Wandelpad met oversteek

Dat het ruimtelijk ook mooi uitwerkt laat onderstaande foto zien. Prachtig hoe het water over het pad stroomt en vervolgens via de minder diepe sloot naast het pad duidelijk zichtbaar verder stroomt. De vele hardlopers in het gebied kunnen hier hun tracé verrijken met naar keuze een reuzensprong of een soort hink-stap sprong.

Al met al een prachtig resultaat niet alleen voor de biodiversiteit en de goede natuurontwikkeling maar ook qua beleving! En dat is toch ook een doel?

O ja en als je dan geluk hebt kun je nabij de slenk midden overdag zo maar reebokken observeren. Een opa met kleinkind die passeerde was helemaal verguld met dat beeld toen ik hem erop attendeerde. (zie 2e foto hieronder)

hardloper voor hindernis
hardloper voor hindernis
Reeën langs de bosrand
Reeën langs de bosrand