boerenlandvogel 2021 prijs bloemetje
Vrijwilligers van IVN Raalte worden bedankt!

start weidevogelseizoen bij IVN Raalte

Het is maart en dan start het seizoen weidevogelbescherming voor onze groep van het IVN Raalte. Een groot aantal vrijwilligers gaan aan de slag in de weidevogelgebieden binnen de gemeentegrenzen van de (oude, kleinere) gemeente Raalte.  Dit gaat door tot ongeveer half Juni.

Normaal gesproken zijn wij al in februari bij elkaar geweest om iedereen de gelegenheid te geven elkaar weer te zien en te spreken. Daarbij hoort ook de kennismaking met de nieuwe vrijwilligers. Het is voor eenieder een mooie gelegenheid de nodige vragen voor het aankomend seizoen te stellen en voor de coördinatoren om het een en ander te melden ten aanzien van wijzigingen in de opzet. Maar we hebben er weer zin in! 

Hoe word je vrijwillige weidevogelbeschermer?

Aandacht voor de weidevogel speelt in z’n algemeenheid een belangrijke rol. Via talloze organisaties zoals Landschap Overijssel, IVN, Weidevogelgroepen, Boerenorganisaties, Wildbeheereenheden wordt met regelmaat aandacht gevraagd voor de akker- en weidevogels. Zelfs via publicaties bij de plaatselijke bibliotheek hebben wij vrijwilligers geïnteresseerd gekregen.

Door de opgebouwde contacten met een groot aantal van deze organisaties krijgen wij doorverwijzingen naar potentiele vrijwilligers.

In normale (buiten Corona) tijden nemen wij dan contact op met de geïnteresseerde om een fysieke afspraak te maken ter kennismaking. Wij, Sent en ik, doen dat met z’n tweeën. Wij vinden het belangrijk, dat er gelijk de nodige aandacht aan de kandidaat-vrijwilliger wordt geschonken en voor ons is het uitermate belangrijk om te bepalen in hoeverre deze persoon geschikt is en bij welke mensen deze het beste past. Wij geven volledige informatie over de te verwachten werkzaamheden en toetsen of dit past bij diegene waar we mee in gesprek zijn.

Kievit
Kievit

Wat moet je kunnen om mee te doen?

Belangrijke aspecten zijn de inzetbaarheid qua tijd en de oprechte interesse in de natuur en/of de weidevogel in het bijzonder. Kun je in groepsverband goed functioneren en realiseer je je dat je bezig bent op de grond van de boer en dat dien je ook te respecteren. Voor ons speelt altijd de hamvraag mee of je bezwaar hebt tegen het bejagen van predatoren als de vos en de kraai door boer en jagers. Dit laatste is essentieel in onze beleving als een van de middelen voor een goede bescherming van de weidevogels. Uiteraard proberen we op andere wijzen, zoals het aanbrengen van vossenrasters, de predator buiten de deur te houden. Het is helaas vaak niet voldoende gebleken.

Ben je in staat om fysiek een aantal uren per week door het land, dan wel langs het perceel te lopen. Het is aanbevelenswaardig mee te doen aan een weidevogelcursus, geven wij ze mee.

Omdat er ook met uiterst moderne middelen wordt gewerkt zoals een Drone en met smartphones is het een prettige bijkomstigheid wanneer je vertrouwd bent of raakt met deze hulpmiddelen en daarin kunt assisteren.

Grutto
Grutto

Wat doen wij als coördinatoren?

Als coördinatoren hebben wij weer een iets andere invulling. Wij vinden dat wij de vrijwilligers in de gelegenheid moeten stellen en hen de middelen moeten verschaffen om zo goed mogelijk hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er vinden gesprekken plaats met Landschap Overijssel, plaatselijke boeren, wildbeheereenheden en Collectief. Daarnaast blijven we zoveel mogelijk alert op een goede chemie in de vrijwilligersgroepen. Verder proberen we het nodige geld voor bijvoorbeeld opleidingen drone-piloot en te plaatsen wildcamera’s bij elkaar te scharrelen. Als werkgroep van het IVN Raalte hebben wij zelf geen reguliere inkomsten. Ook proberen we, indien mogelijk, de publiciteit te zoeken bij de plaatselijke media.

Wanneer bedreigingen uit een totaal andere hoek komen, zoals de geplande aanleg van een zonnepanelenpark, danwel windmolens op (potentieel) weidegebied, dan gaan we aan de slag om ons bezwaar kenbaar te maken bij de betreffende gemeenten en in te spreken bij de Gemeenteraad. In ons geval hebben we dat gedaan in Raalte en Hellendoorn.

Wulp
Wulp

En wat levert het op?

Gezamenlijk nesten zoeken en beschermen geeft veel voldoening in groepsverband en jaarlijks redden we veel jonge vogels. We houden contact via verschillende App-groepen, over resultaten maar ook om elkaar te blijven zien in de rustige periode.

Aan het eind van het broedseizoen vindt er een bijeenkomst plaats met alle vrijwilligers op een gezellige manier. Bijvoorbeeld met borrel of barbecue. Doel is dan gezelligheid en evaluatie en afsluiting.

Zo blijft het steeds boeiend om te doen!

Sent Regeling en Pieter Schut
Weidevogelgroep IVN Raalte