bijenplek-bij-basisschool-het-avontuur-in-dalfsen-marije-ruijter

Warm welkom voor rosse metselbijen bij basisschool Het Avontuur

Op het schoolplein van basisschool het Avontuur in Dalfsen zijn rosse metselbijen en andere wilde bijen van harte welkom! Met ondersteuning van de Bijenbeweging Overijssel is hier een insectenhotel gebouwd, zijn er bloemen gezaaid en zijn fruitbomen en fruitstruiken geplant. Ook de pas aangelegde moestuin voor de leerlingen is waardevol voor de wilde bijen.

Marjel Das is als ouder, samen met het schoolteam, betrokken geweest bij het uitwerken van de plannen en vertelt: “We hebben meegedaan aan de prijsvraag ‘Het groenste schoolplein’ van de provincie Overijssel. Helaas geen geldprijs gewonnen voor de uitvoering, maar het enthousiasme was gewekt op de school! Om het plan toch te kunnen uitvoeren, hebben we meegedaan aan NLdoet en contact gezocht met de gemeente Dalfsen, het waterschap en opnieuw de provincie.. Ook de Bijenbeweging Overijssel kregen we enthousiast voor onze plannen en zij wilden graag een financiële bijdrage leveren aan ons plan.”

Samenwerken voor de bijen

Annemarie Kamerling van de Bijenbeweging Overijssel vertelt: “Marjel benaderde ons met een compleet uitgewerkt plan. Als Bijenbeweging willen we de leefomstandigheden van bijen in Overijssel verbeteren. Hiervoor hebben we 8 troetelbijen benoemd, waarvan de rosse metselbij er één is. Bij basisschool Het Avontuur voelt de rosse metselbij zich ondertussen helemaal thuis: er bloeien het hele jaar door allerlei inheemse bloemen, bomen en struiken en er is een insectenhotel gebouwd.”
Marjel vertelt verder: “Ons plan richt zich op het schoolplein, maar we werken nauw samen met de gemeente. Ook hebben we contact met de projectgroep Groen van duurzaamheidsvereniging Groen Gebogen. Zij ontwikkelen groenstroken in dezelfde buurt. Juist door op meerdere plekken aan de slag te gaan voor bijen en andere insecten, dragen we echt bij aan de biodiversiteit.” Marije Ruijter, docent op basisschool Het Avontuur in Dalfsen en ook nauw betrokken bij het plan: “De school is net weer open en ondertussen bloeit er alweer van alles in de bloemenstrook op het plein. Een prachtig gezicht en ik ben blij dat alle leerlingen daar nu ook van mee kunnen genieten!”

Leren over bijen

Op basisschool Het Avontuur wordt ook in de lessen aandacht geschonken aan bijen en andere insecten. “Het mooie is dat leerlingen direct op het schoolplein kunnen zien hoe bijen gebruik maken van alle gezaaide bloemen en de aangeplante fruitbomen en –struiken,” vertelt Marije. De Bijenbeweging Overijssel werkt samen met het landelijke programma Nederland Zoemt. Vanuit dit programma is lesmateriaal ontwikkeld voor onder andere basisscholen.

Het gaat niet goed met onze bijen

Wilde bijen zijn één van de meest bedreigde insectensoorten. Meer dan de helft van de bijensoorten die in Overijssel voorkomen, is afgenomen. En dat terwijl tenminste 80% van onze wilde planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van insecten zoals bijen. De Bijenbeweging werkt daarom aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Dit doen zij door kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijk beheer en door goede initiatieven te ondersteunen, zoals die van basisschool Het Avontuur in Dalfsen.