beerze-natuurwerkdag-1-gerrit-boom

Aan de slag in natuurgebied Beerze

Het hoogveen in Beerze is zo uniek dat het is aangewezen als Natura 2000-gebied. Om de conditie van het hoogveen en ook de heide te verbeteren, wordt de komende jaren extra geïnvesteerd. Coördinator van de vrijwillige beheerwerkzaamheden in Beerze, Gerrit Boom, vertelt hoe een gedreven groep vrijwilligers daar graag een steentje aan bijdraagt.

Tekst interview: Cecile Bögels

werkgroep Vogelsangh
werkgroep Vogelsangh

Aan de slag in natuurgebied Beerze

90% van de heide verdwenen

Door de jaren heen heeft bos steeds meer de plaats van de heide ingenomen. De afgelopen 100 jaar is in Overijssel bijna 90% van de heide verdwenen door ontginning en verbossing. Bomen zorgen voor verdamping, schaduw, naaldval en ze houden wind tegen. Daardoor krijgen heidevelden en zandverstuivingen het steeds moeilijker. Terwijl juist die natuur gunstig is voor dier- en vogelsoorten zoals de adder, de levendbarende hagedis en de boomleeuwerik.

Tegengaan verdroging

“In natuurgebied Beerze proberen we verdroging tegen te gaan om zo de conditie van de heide en het hoogveen te verbeteren”, vertelt Gerrit Boom, coördinator van de (vrijwillige) beheerwerkzaamheden in Beerze. De groep ‘beheerondersteuners Beerze’ bestaat uit 10 personen die de onderhoudsdagen in Beerze begeleiden. “Vanuit onze thuisbasis camping De Vogelsangh, organiseren wij de vrijwillige werkzaamheden voor het onderhoud van de natuur in Beerze. Het natuurgebied is als het ware de ‘achtertuin’ van de camping. En wij vinden het echt een parel van Overijssel. Daarom dragen we graag een steentje bij aan het onderhoud”, aldus Gerrit.

Heide verbinden en water vasthouden

Werkzaamheden die door de verschillende werkgroepen worden uitgevoerd zijn heel divers. Gerrit: “Door o.a. het verwijderen van bos, houden we meer water in het gebied vast en zo gaan we de verdroging van tegen. Ook brengen we verschillende heideterreinen met elkaar in verbinding. Zo ontstaat een gevarieerd landschap waarin soorten als adder, levendbarende hagedis, mierenleeuw, zandworm en vogels als geelgors, boompieper, nachtzwaluw en de boomleeuwerik zich thuis voelen.”

Jaarlijks terugkerende onderhoudsdagen

Jaarlijks organiseren de beheerondersteuners meerdere werkdagen voor verschillende vrijwilligersgroepen. “We hebben net drie werk-zaterdagen in augustus achter de rug”, aldus Gerrit. “Op die dagen heeft een groep mensen van camping De Vogelsangh geholpen bij het onderhoud van het jonge heideveld direct achter de camping.” Een jaarlijks terugkerende activiteit is het landgoedkamp van Vobula, in de eerste week van augustus. Tijdens het kamp gaan de circa 25 deelnemers gedurende vijf dagen aan de slag met onderhoudsactiviteiten op een viertal locaties in het natuurgebied. “In het voor- en najaar organiseren we bovendien twee werkdagen voor scoutinggroep Azoelen in Beerze. Zo’n 30 scouts helpen dan o.a. met het kappen van jonge dennen,” aldus Gerrit. Tot slot pakken de ondersteuners na een inspectie rond eind maart en in oktober, enkele dringende klussen aan.

Natuurwerkdag

Sinds een aantal jaren is Beerze ook een vaste locatie voor de landelijke Natuurwerkdag, die jaarlijks op de eerste zaterdag van november plaatsvindt. De werkzaamheden worden vanaf de camping georganiseerd en er is ruimte voor zo’n 50 deelnemers. Dit jaar bestaan de werkzaamheden o.a. uit het vrijstellen van de Jeneverbes en het verwijderen van grove dennen, Amerikaanse vogelkers, vuilbomen en berken. Ben jij natuurliefhebber en wil jij je tijdens de Natuurwerkdag ook inzetten voor het behoud van het landschap? Kom dan op 2 november naar camping De Vogelsangh! Meld je aan via www.natuurwerkdag.nl