lo06730
Terug naar overzicht

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt ‘meer groen in Overijssel’

In heel Overijssel
Sponsoring en crowdfunding

Steeds meer mensen genieten van de natuur in Overijssel. En bewoners nemen vaker zelf het initiatief voor meer groen in eigen omgeving. Denk aan moestuinen, de aanleg van wandelpaden en fietsroutes, nieuwe natuur en de hulp aan dieren in de vorm van nestkasten en voedzame planten.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel wil deze natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom start het Fonds per 1 januari 2020 de Regeling kleine natuurprojecten

Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor onder meer een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen ook nestkasten en onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera’s. De maximale bijdrage is € 750 per project. Meer informatie: www.cultuurfonds.nl/overijssel