kristianne-heggenleggen
Zelf je omgeving veranderen

Omgevingswet, wat kan ik daar mee?

En wat kan jij voor de omgevingswet betekenen?

De omgevingswet gaat vanaf 1 juli volgend jaar wetten op gebied van natuur, bouwen, milieu, water en ruimtelijke ordening bundelen. Omdat veel gemeenten op dit moment bezig zijn om die omgevingswet vorm te geven, is het nu een kans om daar invloed op uit te oefenen.
Op de website van jouw gemeente zijn de (concept-)teksten meestal al te zien en ook wat de planning is voor invoering en inspraak. Sommige gemeentes zijn echter nog niet zo ver.

Iedereen kan reageren op de omgevingsvisies en -plannen van gemeenten. Gemeenten moeten inwoners om inbreng vragen, maar willen dat ook! Veelal staat op de gemeentelijke website goed aangegeven hoe je kunt meepraten en dus het belang van natuur op de agenda kunt zetten, bij andere moet je wat meer zoeken naar de juiste informatie.

Niet alleen

Dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Vaak zijn er milieuraden, groene platforms en/of Groene Lopers in jouw gemeente. Zoek elkaar op en maak je sterk om de bescherming van je groene omgeving voor de toekomst te garanderen. De gemeente waardeert het ook als je met jouw inbreng de beste ideeënmaar boven laat komen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • ecologisch bermbeheer via het nieuwe keurmerk ‘Kleurkeur’;
  • natuurinclusief bouwen;
  • herstel van houtwallen en poelen.

Klik op onderstaande knop voor meer hulp en ideeën.

Groene omgeving is kwaliteit van leven

Sluit aan bij de omgevingsvisie van jouw gemeente en bij actuele onderwerpen zoals de klimaatcrisis en insectensterfte. Kijk goed naar de haalbaarheid van je voorstel. Ook is het goed om te benadrukken dat een groene, natuurrijke omgeving ook de kwaliteit van leven van ons mensen positief beïnvloedt. Wij hebben recht op een groene en (bio-)diverse omgeving voor mens plant en dier. Voor nu en voor toekomstige generaties

Je kunt daarnaast natuurlijk zelf in actie komen voor natuur en landschap. Niet alleen met een een biodiverse en diervriendelijke tuin, als vrijwilliger in buurttuin of knotgroep, bij de Bijenbeweging Overijssel, bij een Groene Loper of bijvoorbeeld als vogelteller. Ook kan je bij Landschap Overijssel, IVN of KNNV jouw kennis en vaardigheden opdoen en delen om natuur en landschap in jouw omgeving te versterken.

aanplant Groote Scheere
aanplant Groote Scheere  -  Geert Schoemakers

Informatie en inspiratie

Om je bij dit alles te helpen hebben de samenwerkende groene organisaties de website www.samenvooronzeleefomgeving.nl ingericht. Hier vinden je informatie over de Omgevingswet en hoe jij via deze wet kan opkomen voor natuur en milieu. Ook zijn er tools te vinden

  • Webinars over de omgevingswet die je terug kunt luisteren
  • ThemaWegwijzers met concrete tips en handvatten rond de thema’s Natuur, Landschap, Bouw, CO2 & energie en Landbouw
  • Voorbeeldbrieven waarmee je de gemeente kunt benaderen.

De eerste Wegwijzer is gereed en staat al op de site. De komende maanden komen daar steeds meer Wegwijzers bij en ook een digitale cursus over de Omgevingswet.
Hopelijk doe jij ook mee om jouw en onze eigen leefomgeving leefbaar te houden voor natuur en mens! Deze zijn te vinden via bovenstaande blauwe knop (informatie, inspiratie en tools).

Verkiezingen 2022

Via het manifest "iedereen heeft recht op een groene leefomgeving" roepen de groene organisaties in Nederland de lokale politiek op om meer aandacht te geven aan o.a. buurtgroen. Te beginnen met het meenemen van buurtgroen in de verkiezingsprogramma’s richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Hieronder kan je kennisnemen van dit manifest. De inhoud daarvan is te gebruiken voor inspraak op de omgevingswet.

Betrokken organisaties

De organisaties die deze website aan hun vrijwilligers aanbieden zijn: LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie, SoortenNL, Natuur & Milieu, Milieudefensie en IPC Groene Ruimte.