t Schol Deventer (7)
Muizenruiters op 't Schol

De muizenruiters op ’t Schol

           Het succes van een nieuwe natuurwerkgroep

‘Wil jij van betekenis zijn in het IJssellandschap?’ Dat was de titel van een persbericht dat half maart 2022 uitgestuurd werd door de Stichting IJssellandschap in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en ondersteund door de provincie Gelderland. Een oproep tot de oprichting van een ‘grensoverschrijdende’ natuurwerkgroep.

De oproep werd een groot succes: 25 aanmeldingen waarvan er uiteindelijk 18 overbleven, eerlijk verdeeld: 9 personen uit Gelderland en 9 uit Overijssel. Deze natuurwerkgroep werkt nu ruim een half jaar 1 x per maand op zaterdagmorgen op het bijzonder fraaie landgoed ’t Schol, vlakbij Deventer, aan de overkant van de IJssel net op Gelders grondgebied.

Groenbezig.nl liep een ochtend mee om te kijken hoe het de groep nu vergaat.

Landgoed 't Schol

Landgoed ’t Schol is een negentiende-eeuws landgoed van ongeveer 23 ha groot. Het ligt aan de Wilpsedijk tussen Twello en Deventer.

Het landgoed bestaat uit een monumentaal landhuis op een heuvel, aan de voorzijde uitkijkend over een grote vijver. Daarnaast een afwisseling van graslanden en bospercelen. Op de graslanden staan verschillende solitaire bomen. Naast het landhuis staat er een Noors houten huis en een tuinmanswoning. De drie huizen zijn echte blikvangers. De directe gronden rondom het landhuis zijn privé gebied maar de rest van het landgoed is eigendom van IJssellandschap en ontsloten voor wandelaars. Er lopen diverse wandelroutes doorheen.

Doorkijkje op 't Schol
Doorkijkje op 't Schol

De nieuwe natuurwerkgroep

Waarom is er zoveel belangstelling voor deze vorm van vrijwilligerswerk? Jet Nieboer, vrijwilligerscoördinator bij IJssellandschap denkt dat het komt omdat groen vrijwilligerswerk leeft, vooral als het in de directe omgeving is. De vrijwilligers zien het gebied als hun wandelgebied en willen dit graag in stand houden.”

Dit blijkt ook als ik de vrijwilligersgroep vraag waarom men zich aangemeld heeft. Duidelijk is dat men betrokken is bij de natuur en blij is een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud ervan. Daarnaast is de directe omgeving ook een belangrijk item. Ze onderhouden bij wijze van spreken ‘hun achtertuin’. Eén deelnemer merkt op dat hij het ook doet omdat het zulk heerlijk ongecompliceerd werk is.

Het landgoed is een rijksmonument en de vrijwilligers vinden het belangrijk dat dit prachtige monumentale landgoed in stand blijft.

Nu na een half jaar zijn ze nog steeds enthousiast over dit groene vrijwilligerswerk. Het is leuk werk en er is chemie in de groep, aldus de vrijwilligers.

Voorbereiding bij het Noorse huis
Voorbereiding bij het Noorse huis

De muizenruiters aan het werk

Gerben Visser, landschapsbeheerder van IJssellandschap bespreekt maandelijks voorafgaand aan de werkochtend de te verrichten werkzaamheden met Ton Geldermans, 1 van de 2 coördinatoren van de vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren: paden onderhouden, snoeien, kleine bomen omhalen maar ook faunabeheer zoals takkenrillen maken om als schuilplaats te dienen voor kleine dieren zoals egels en vogels of muizenruiters bouwen.

Een muizenruiter bouwen….? Dat vraagt om uitleg. Tot de eerste werkzaamheden behoorde het maken van een tweetal muizenruiters. Een muizenruiter is een pyramide van hooi en dient als winteronderkomen voor muizen. Uilen en andere muizenetende vogelsoorten, zoals de torenvalk en buizerd, hebben al snel in de gaten dat hier een hapje te halen valt. Vooral tijdens strenge winters met sneeuw biedt de muizenruiter de uilen en roofvogels een grotere kans om te overleven. De vrijwilligersgroep op ’t Schol heeft haar naam hieraan ontleend. Een origineel idee!

Enkele vrijwilligers bij een muizenruiter
Enkele vrijwilligers bij een muizenruiter

Ik kan duidelijk merken tijdens het meelopen dat de groep er plezier in heeft. Na ongeveer anderhalf uur werken wordt er gepauzeerd bij het fraaie Noorse huis maar niet al te lang… het leuke groene vrijwilligerswerk wacht weer immers!

Groenbezig.nl hoopt dat deze nieuwe groep dit nuttige werk nog lang zal blijven doen.

Tot slot nog een foto-impressie van het landgoed en het werk van de Muizenruiters.

 • Landgoed 't Schol
 • Muizenruiters aan het werk
 • Monumentale bomen
 • (Herfst)bossen
 • Snoeien en het maken van een takkenril
 • Het landhuis 't Schol
 • Langs de oprijlaan
 • 'Bosbouwers'
 • De zon gevangen
 • Doorkijkje naar het Noorse huis
 • Eén van de Lazaruskolken
 • Wandelpad op 't Schol
 • De vijver