NKL Greun Hoolt'n bloemen Holten (49) (Groot)
Greun Hoolt’n meer dan 30 jaar actief rondom Holten

Greun Hoolt’n meer dan 30 jaar actief rondom Holten

Beleef de natuur op de open dag van ‘Greun Hoolt’n’, staat te lezen op de site van Greun Hoolt’n. Op 10 juli was het weer zover: De jaarlijkse open dag met een aantal uitgezette wandelroutes langs plekken waar je anders niet mag komen en die het werk van Greun Hoolt’n  mooi in beeld brengen.

Groenbezig.nl ging kijken.

Ruilverkaveling

De Canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Holten/Markelo heeft met één van de grootste ruilverkavelingen van Nederland een plaats in deze canon. Grote aaneengesloten kavels voor landbouw moesten er komen. Aan het eind van het canondeel over Holten staat een opvallende zin: Nadeel van de ruilverkaveling was dat er veel cultuurhistorische landschapselementen verloren gingen.

Compensatie voor de verloren gegane elementen was er ook: Er werden grotere ruilverkavelingsbosjes aangelegd. Deze kwamen in eigendom van Staatsbosbeheer, die echter aan onderhoud nauwelijks toekwam. In 1990 nam Greun Hoolt’n het beheer over met de afspraak dat ze het hakhout zelf mochten houden. Een inkomstenbron was geboren voor Greun Hoolt’n, de vrijwilligers konden gaan werken aan de doelstelling om (bestaande) cultuurhistorische landschapselementen in stand te houden of te herontwikkelen.

De thuisbasis van Greun Hoolt'n
De thuisbasis van Greun Hoolt'n

Meer dan 30 jaar later

Er staat een ijzersterk team van 25 tot 30 vrijwilligers. Twee dagdelen per week wordt er gewerkt met een opkomst van gemiddeld 15 vrijwilligers. Er is een fraaie infrastructuur in een bos aan de Plasmansweg waar stapels hakhout opgeslagen zijn maar waar ook ruimte is voor een soort van drinkkeet. De vrijwilligers gebruiken die als nazit maar als ik de keet zo bekijk vervult die ook een sociale rol voor jongeren. De binding met de omgeving is sterk, zo blijkt ook wel uit de streekmarkt die op deze open dag ook gehouden wordt op het terrein.

De jeugd heeft de toekomst
De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst

Greun Hoolt’n wil ook de jeugd interesseren voor het werk wat ze doen. Vrij snel na de start van de wandeling kom ik langs een oproep voor een kruidenbioloog 5 – 15 jaar die voor Greun Hoolt’n wil werken. Met op de achtergrond een bloemrijke rand van een weiland waar de kinderen langs de kruiden kunnen lopen en 2 dames op een bankje die e.e.a. begeleiden. Degene die de meeste namen van kruiden in de rand kan benoemen mag zich kruidenbioloog van Greun Hoolt’n noemen.

Ook bij de start van de wandeling in de thuisbasis passeerde ik een hut in het bos met een bordje ervoor met de tekst: Hier spölt ’t jonge volk nog in het bos. Het groene vrijwilligerswerk wordt er hier met de paplepel ingegoten.

Kikkers in een poel
Kikkers in een poel

Poelen

Eén van de voornemens van Greun Hoolt’n is tenminste 1 poel per jaar aanleggen omdat deze ongelooflijk belangrijk zijn vanwege de landschappelijke en ecologische waarde. Poelen waren vroeger, vóór de ruilverkaveling, overal te vinden maar zijn in die tijd massaal gedempt. Langs de wandelroutes kom je op meerdere plaatsen fraaie poelen tegen. Daarin zijn o.a. kikkers, padden en salamanders te vinden.

Sploderhof
Sploderhof

Sploderhof

Onderweg passeer ik de Sploderhof. Dit hof is anderhalf jaar geleden aangelegd volgens het voedselbosprincipe (zie artikelen over voedselbossen elders op deze site). Op dit moment staan er 37 vruchtbomen en de stichting wil het nog uitbreiden met bessenstruiken en bijzondere aardappelen. De hof moet een waar lustoord worden voor mens en dier. De hof is omringd door een meidoornhaag. Wat zou het toch mooi zijn als deze haag, als deze er aan toe is, via het eeuwenoude boerenambacht heggenvlechten omgelegd wordt zodat deze als schuilplaats kan dienen voor vogels en kleine zoogdieren als egels. De grond voor deze hof heeft Greun Hoolt’n via donaties en de verkoop van hout kunnen aankopen. Greun Hoolt’n probeert soms minder productieve lapjes grond van boeren over te kopen om zo kleinschalig nieuwe natuur te maken.

Het gonst
Het gonst

Het gonst

Onderweg gonst het als ik door de velden en vooral langs de akkerranden lopen. Boeren ontvangen subsidie als ze deze akkerranden inzaaien. Greun Hoolt’n zorgt er dan voor dat er ook een echt goed bloemenmengsel inkomt. Op de voorgrond van bovenstaande foto staat bijenbrood en ja, de naam zegt het al! Een prima bloem voor zo’n akkerrand. Het weer zit niet echt mee, bewolkt met regelmatig wat gespetter, maar ondanks dat is het echt genieten op deze wandelroute vooral als je weet dat zoveel groene vrijwilligers actief zijn in dit fraaie landschap.

Groenbezig.nl sluit dit artikel af met een korte foto- impressie

  • Start van de wandeling
  • Onderweg mooie veldboeketten
  • Biodiversiteit
  • Een veld vol klaver
  • Fruit- en notenbomen onderweg
  • Zonder woorden
  • Een schoonheid in de akkerrand
  • Akkerrand
  • Een fraaie poel