img4781kurketrekker

Het werk van Dennis Kutterik, jachtopziener van Landgoed Vilsteren

Dit keer is Groenbezig te gast op Landgoed Vilsteren. Een veelzijdig gebied van ruim 1050 hectare. Een gebied dat bestaat uit een dorpskern, landbouwgrond, bossen en natuurterreinen. En - extra bijzonder - een gebied dat in particulier bezit is, namelijk van de familie Cremers. Samen met het personeel, de vrijwilligers en de gemeenschap zelf richten zij zich op het voortbestaan en behoud van het landgoed met zijn karakteristieke landschap. Een van die medewerkers is Dennis Kutterik (41), de jachtopziener van het gebied. Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor faunabeheer, toezicht en terreinonderhoud. Wat komt daar allemaal bij kijken en welke uitdagingen vindt hij op zijn pad? Ik mocht in gesprek met deze bevlogen natuurliefhebber.

Door: Mariska Brouwer

Dennis Kutterik, jachtopziener van Landgoed Vilsteren
Dennis Kutterik, jachtopziener van Landgoed Vilsteren

Generatie
Landgoed Vilsteren is het gebied waar Dennis zelf ook opgegroeid is. Hij komt uit een familie van jachtopzieners en vormt zelf de 4e generatie. Toch was het niet vanzelfsprekend dat hij de volgende jachtopziener van Landgoed Vilsteren zou worden. “Eerst heb ik heel ander werk gedaan, daar veel geleerd, en toen in 2006 bij het landgoed gesolliciteerd. Ik werd aangenomen met een proeftijd, dat pakte goed uit en ik mocht blijven. Het is geweldig om te werken in het gebied waar ik vroeger zoveel tijd heb doorgebracht.”

Voorlichten
Als jachtopziener draag je zorg voor flora en fauna van het terrein en ben je boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) om de veiligheid in het gebied te kunnen handhaven. Veelzijdig en divers werk, waar veel kennis op verschillende vlakken nodig is. Dennis: “Onbewust heb ik toen ik klein was heel veel opgepikt. En die interesse voor flora en fauna moet in je zitten, dat is de basis. Daarnaast heb je te maken met veranderende wet- en regelgeving. De actuele regels rondom verschillende diersoorten vanuit de Wet Natuurbescherming bijvoorbeeld, maar ook regels voor het toezicht. Kijk, bezoekers zijn zich niet altijd bewust van de geldende regels. En als gastheer vind ik het dan belangrijk om juist uit te leggen waarom sommige regels er zijn. Bewustwording maakt zoveel verschil, en door regelmatig in gesprek te gaan en uitleg te geven lukt het om dat verschil te maken.”

Veldwerk
Om zijn werk goed te kunnen doen, is Dennis veel in het veld. “Je moet weten wat er speelt om de juiste keuzes te kunnen maken. Hoe gaat het met de populaties en met de gezondheid van de verschillende faunasoorten? Is er voldoende voedsel voor alle soorten? Welke bomen hebben verzorging nodig? Op welke plekken is de veiligheid in het geding? En dat kan hier heel divers zijn: van bedreigde weidevogels tot overlast van roof- en schadewild, van de aanwezigheid van stropers tot invloed op de verkeersveiligheid. Mijn doel is altijd om te zorgen voor een goede leefomgeving voor alle soorten.”

Tijd van het jaar
Elk seizoen brengt eigen vraagstukken mee. “Kijk alleen al naar het reeenbeheer. Waar de reeën elkaar in de winter beschermen, vallen de roedels in het voorjaar uit elkaar”, legt Dennis uit. “Moeder verwelkomt haar nieuwe reekalven en stoot tegelijkertijd haar reekalven van het vorig seizoen af. Verstoten reekalven kunnen gaan zwerven en zorgen dan voor onveilige situaties rond spoorlijnen en wegen. Of ze veroorzaken onrust in andere gebieden, bijvoorbeeld doordat een bokkalf in het gebied van een oudere bok terechtkomt, vervolgens uit het gebied verjaagd wordt en zomaar de weg over schiet met alle gevolgen van dien. En dat gaat dan om omstandigheden binnen de populatie zelf. Daarnaast heb je te maken met verstoring van de natuur die door mensen veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld als honden niet aan de lijn worden gehouden en deze het wild opjagen of zelfs grijpen, met soms de dood tot gevolg. Door veel en vaak te observeren, weet ik welke situaties waar spelen en op welke plekken ingrijpen noodzakelijk is.”

Liefde voor de natuur
Het werk van Dennis is gericht op harmonie en balans in het landschap. Dat zie je terug in het beleid voor het beheer, maar ook als het gaat om vernieuwingen op het landgoed. Dennis: “We hebben hier een historische buitenplaats, een aangelegd parkbos in Engelse en Franse landschapstijl en verschillende soorten bos met productie-, natuur- en belevingswaarde, en een heideterrein van circa 60 ha. Elk stuk heeft een eigen sfeer. Het zijn bestaande landschappen die we in vorm houden. Deels door de natuur haar gang te laten gaan, deels door bij te sturen. Zoals bij de stuifduinen met oude grove dennen, waar we deels andere boomsoorten inbrengen om de bodemkwaliteit te verbeteren, gebaseerd op klimaatveranderingen. En het experiment met een kruidenakker op het heideveld voor onder andere de wildebijenpopulatie. Als we dingen nieuw maken, gebruiken we materialen die de natuur te bieden heeft.” Goed beheerderschap is volgens Dennis ook: samen kritisch blijven. Is er sprake van noodzaak? Heeft het nut om in te grijpen? Afwegingen die keer op keer vanuit passie en liefde gemaakt worden, zodat dit landgoed in optimale vorm blijft bestaan ook voor de volgende generaties.

 • Nieuwe elementen worden gemaakt van materialen uit de natuur
  Nieuwe elementen worden gemaakt van materialen uit de natuur
 • Toegang tot de uitgestrekte heidevelden van het landgoed
  Toegang tot de uitgestrekte heidevelden van het landgoed
 • In de dorpskern het kenmerkende geel-zwart van het landgoed
  In de dorpskern het kenmerkende geel-zwart van het landgoed
 • Landgoed Vilsteren, charmant in alle details
  Landgoed Vilsteren, charmant in alle details

Meer lezen?
Over het landgoed: www.landgoedvilsteren.nl
Over reekalfjes en waar je als wandelaar op kan letten: www.hetree.nl
Over de Koninklijke Vereniging voor natuurtoezicht, waar ook Dennis met Landgoed Vilsteren lid van is: www.knvvn.nl/