bomen planten
Waarom gaan vrijwilligers samen aan de slag

Wat motiveert groene vrijwilligers?

De Nederlandse natuur is op allerlei manieren afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Voor zijn proefschrift deed Wessel Ganzevoort onderzoek naar deze groene vrijwilligers. Op basis hiervan formuleert hij drie lessen voor natuurorganisaties. Zo is het voor groene vrijwilligers belangrijk om resultaten van hun inzet te communiceren en te vragen naar hun motivaties en daarbij aan te sluiten.

Beter aansluiten bij motivatie van vrijwilligers

In Nederland worden belangrijke verantwoordelijkheden in het natuurbeleid gedragen door groene vrijwilligers. Ze spelen een belangrijke rol bij het in beeld brengen van de verspreiding en aantalsontwikkeling van flora en fauna en verrichten fysiek werk in natuur en landschap. Ze zijn bestuurslid of co├Ârdinator en organiseren educatieve activiteiten voor jong en oud.

Groene organisaties uiten de laatste jaren zorgen over de groei, diversiteit en ondersteuning van vrijwilligers. Want de aantallen vrijwilligers nemen nog altijd toe, maar de noodzaak om natuur beter te beschermen wordt steeds urgenter. Daarom proberen soortenorganisaties, landschapsbeheerders en IVN steeds beter aan te sluiten bij veranderende behoeften van vrijwilligers en zijn ze voortdurend op zoek naar nieuwe doelgroepen. Zie ook DeGroeneVrijwilliger.nl.

Dat lukt het best als ze goed in beeld hebben hoe de wereld van groene vrijwilligers in elkaar zit: wie zijn ze, wat doen ze en waarom doen ze wat ze doen?

Op zoek naar weidevogel(vrijwilliger)s
Op zoek naar weidevogel(vrijwilliger)s

Promoveren op onder groene vrijwilligers

Wessel Ganzevoort heeft samen met Riyan van den Born de afgelopen jaren verschillende enquêtestudies uitgevoerd naar het profiel, de motivaties en de ervaringen van groene vrijwilligers in Nederland. Deze studies liggen ten grondslag aan het proefschrift van Wessel Ganzevoort dat op 16 maart aan de Radboud Universiteit verdedigd wordt. Hieronder de drie belangrijkste aanbevelingen.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat vrijwilligers graag ondersteund willen worden bij zoeken naar mogelijkheden om te leren. Het Groenbezig-festival sluit prima op deze conclusie aan.

Wil je ook meer weten over de andere conclusies van dit proefschrift? Klik dan op onderstaande knop.

Groenbezig Festival

Op het Groenbezig festival zijn onderwerpen voor workshops uitgekozen die voor groene vrijwilligers interessant zijn. In deze tijden waar motivatie niet vanzelfsprekend is, wil het Groenbezig-festival extra stimuleren hun werkzaamheden vol te houden.

Wil je ook aanwezig zijn op het Festival, klik dan op onderstaande link.

Ik ben ook Groenbezig op het Groenbezig-festival
Ik ben ook Groenbezig op het Groenbezig-festival

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het onderzoek van Wessel Ganzevoort en de daaruit voortvloeiende publicatie op Nature Today.

foto homepage/overzichtsfoto: Carin van de Ploeg