230211 GLV langs het hek
Zo mooi kan een Groene Loper worden. Foto's: Miriam Gerrits en Dook van Gils

Het vonkje doorgeven via de Groene Loper

Pas sinds een jaar of dertig is het Vechtdal een begrip. Natuurlijk, de rivier stroomde er altijd al. Maar er was een naam voor nodig om daar een verbindende factor van te maken tussen de gemeentes Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Dat leidde tot de enige Groene Loper die gemeentegrenzen overschrijdt.

De Groene Loper is een bekend fenomeen in Overijssel: het is een samenwerking tussen bewonersinitiatieven om steden en dorpen in de provincie te vergroenen. Miriam Gerrits van natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg is trekker van de Groene Loper Vechtdal.

‘Centraal staat dat mensen hun eigen omgeving beter willen maken. Het gaat erom dát je iets doet, dat je begint en al doende leert en elkaar vindt. Dat hoeft niet altijd te gaan zoals wij vinden dat het moet. Zo vonden vrijwilligers dat het openluchtbad aan de Vecht in Ommen wel wat bloemen kon gebruiken. Ze plantten pelargoniums, bloembakplanten die oorspronkelijk uit Afrika komen. Daarna hebben ze iemand ingeschakeld om advies te geven. Ze hebben omstandigheden gecreëerd waardoor de oorspronkelijke begroeiing langs de Vecht terug kon komen. Nu staat er zeldzame lange ereprijs, een echte plant voor rivieroevers.’

Bloemenpracht in de buurt
Bloemenpracht in de buurt

Het samen eens worden…

Vrijwilligers van een Groene Loper gaan met z’n allen aan de slag met een terrein. Ze maken mensen enthousiast en worden het dan samen eens over wat er moet gebeuren. Via de Groene Loper kunnen de vrijwilligers een depot van kennis aanboren om hen daarbij te helpen. De jaarlijkse grote actie zorgt dat mensen makkelijk mee kunnen doen. Wie een plan indient bij Miriam, kan een voucher van 250 euro aanvragen. Dat is een trigger om het initiatief op papier uit te werken en te gaan uitvoeren. Ook zijn er speciale acties. Zo is de actie eetbare struiken gekoppeld aan het streven om streekeigen bomen en struiken aan te planten. Je kunt ook kiezen voor een struikenpakket dat voedsel en leefruimte biedt aan een bepaalde diersoort.

Heel makkelijk: bijenvoer zaaien. Het is geen inheemse plant, maar wat is hij populair bij insecten! Als hij is afgestorven, schoffel je hem onder om de grond te verbeteren.
Heel makkelijk: bijenvoer zaaien. Het is geen inheemse plant, maar wat is hij populair bij insecten! Als hij is afgestorven, schoffel je hem onder om de grond te verbeteren.

…en het verder brengen

Aan de Groene Loper Vechtdal doen allerlei organisaties mee, zoals scholen, kerken en kinderopvanglocaties, maar ook bedrijven. Zo heeft een restaurant bomen aangeplant waar een zeldzame nachtvlinder zich thuis voelt. In totaal omvat de Groene Loper Vechtdal zo’n vijftig initiatieven, van klein tot megagroot.

Miriam Gerrits
Miriam Gerrits  -  Foto: Dook van Gils

‘Daar ben ik heel trots op!’, zegt Miriam. ‘Ook al is hier veel natuur, dat wil nog niet zeggen dat mensen er wat vanaf weten. Daarom moet je aan anderen laten zien wat je doet. Zo breng je zorg voor onze omgeving verder. Iedereen die geïnteresseerd is in de natuur heeft ooit iemand gekend die het vonkje heeft aangewakkerd. Zo had ik zelf een onderwijzer die ons elke vrijdagmiddag mee naar buiten nam en van alles vertelde over de natuur die we tegenkwamen. Hoe leuk is het dan om dat bij iemand anders te doen? Dat is waar groen vrijwilligerswerk om draait.’

Informatie over de Groene Loper
Informatie over de Groene Loper

Zelf aan de slag?

Meer informatie over de Groene Loper Vechtdal vind je op GroenBezig; bekijk voor inspiratie het magazine dat je daar kunt downloaden. Wil je in het Vechtdal samen aan de slag met natuur en groen? Neem dan contact op met Miriam Gerrits of Dook van Gils via De Koppel in Hardenberg.

Woon je elders in Overijssel en wil je meer weten over de Groene Loper? Lees dan hier verder