gb aanplant boom1

Voor iedereen in Overijssel een boom

In 2018 lanceerde de fractievoorzitter van D66 voor de Provinciale Staten verkiezingen het plan om 1,1 miljoen bomen te planten : voor iedere inwoner van Overijssel één boom. Dit om verbondenheid met de natuur te promoten en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen in Europa. Hij schreef een motie die in november 2018 die met een ruime meerderheid aangenomen werd. Dit voorstel werd verder vormgegeven in 2019. De natuurfederaties kregen dat jaar geld van de Postcode Loterij om 10 miljoen bomen te planten in Nederland en zo werd samen met NMO en Landschap Overijssel het project : “iedereen een boom” opgezet.

Carin van de Ploeg
Interview met Jessica Winter, beleidsontwikkelaar natuur Provincie Overijssel

Een boom voor iedereen in Overijssel

Waarschijnlijk kan niet iedereen persoonlijk een boom planten, maar het doel is om zoveel mogelijk nieuwe bomen te planten en zo mens en natuur te verbinden.

Dit project zou op 19 maart -Boomfeestdag- groots gelanceerd worden, maar door Corona viel dit in het water.

Er werd niet bij de pakken neergezeten en drie weken later lag er een nieuw plan: tijdens het niet-plantseizoen (voorjaar, zomer, herfst) wordt er ingezet op contact mens-boom en het promoten van dit project, waarbij de doelgroep voornamelijk de mensen zijn die juist iets minder met de natuur hebben. In november, december en januari kunnen dan daadwerkelijk bomen geplant worden. Op 18 mei werd dan toch afgetrapt.

In dit filmpje een beeld van de campagne.

110 bomen voor buurtinitiatieven per Groene Loper

De Groene Lopers kregen de primeur: iedere Loper krijgt 110 bomen (=0,01 % van de 1,1 miljoen) om met buurtinitiatieven te planten. Verder zijn er contacten met kinderdagverblijven, scholen, en verenigingen. Deze bomen moeten worden aangeplant in (semi-) publieke ruimte. Maar je kan ook zelf een boom in je eigen tuin of landgoed aanplanten. Zo kan iedereen zijn boomplant-idee vorm geven. Is er een Groene Loper bij jou in de buurt? Neem dan contact op en vraag of er nog ruimte is.

Aanplant van een boom: wat, waar, waarom en hoe?

Bij het planten van een boom geldt één voorwaarde: het moet een nieuwe boom betreffen, dus niet een vervanging van een al bestaande boom. Natuurlijk moet je als bomenplanter wel rekening houden met het soort boom en waar je hem wilt planten: een boom staat vele tientallen jaren en wordt vier tot dertig meter hoog, afhankelijk van de soort. Ook moet je rekening houden met leidingen in de grond en de plek. In een tuin kan meestal wel een fruitboom, maar een parkboom is daar minder geschikt. Op de site is onder ’alles over bomen’ informatie vinden over welke boom waar geschikt is en wat je moet doen om ergens een boom te mogen en kunnen planten. Ook kun je op de site aangeven wáár je een boom geplant hebt. Deze telt dan mee voor de 1,1 miljoen aangeplante bomen in Overijssel.

Bomen zorgen niet alleen voor schaduw, maar houden vocht vast en zorgen voor opname van CO2 en vermindering van hittestress. Een tuin met groen is al gauw 7 graden koeler in de zomer dan een tuin met tegels.

Een aantal voorbeelden in Overijssel

“Bomen zorgen voor mensen, mensen zorgen voor bomen” vertelt Jessica. Ze haalt als voorbeeld een wijk in Dalfsen aan, waar de Groene Loper Vechtdal samen met de omwonenden een boomgaard heeft gerealiseerd en waar bewoners nu letterlijk en figuurlijk de vruchten plukken.

Omdat het om grote aantallen bomen gaat ( 1,1 miljoen bereik je niet alleen door in iedere tuin een fruitboom te planten, al tellen die net zo hard mee) is er vanuit de Provinciale gronden 44 ha. vrij gemaakt om grote stukken bos te kunnen aanplanten. Deze gronden zouden het liefst nieuwe eigenaren moeten krijgen die hier –eventueel met financiering uit Europese middelen- het bos gaan planten en beheren. Ook wil de Provincie graag in gesprek met grond- en landgoedeigenaren, ook hier kan geholpen worden met de financiering.

Twee voorbeelden uit Zwolle (beide moeten nog door de gemeente goedgekeurd worden):

  • Een voedselbos aan de rand van Zwolle
  • Een bos langs de Hasselterdijk.

Maar er kunnen én moeten nog veel meer bomen bij.