`Plantweerd geplaatst (16)
De Plantweerd, een groene long in de Zandweerd

De Plantweerd, een groene long in de Zandweerd

De IJssel valt met zijn uiterwaarden onder het Natura-2000 gebied ‘Rijntakken’, samen met 3 andere deelgebieden. Dwars op de IJssel in Deventer, in de wijk Zandweerd ligt de Ruysdaelstraat. 10 jaar geleden viel er zo dicht op de IJssel in de wijk echter weinig groens te vinden. Via een enquête van de gemeente in de wijk kwam dat als één van de knelpunten naar voren. 

Yolanda Damstra werd de enthousiaste motor voor een initiatief aan de Ruysdaelstraat. Eind 2013 was een ontwerp voor de herinrichting van een groot stuk groen van 4000 meter in de middenberm van deze straat afgerond. Landschap Overijssel wijdde er eind 2013 zelfs een artikel aan in haar kwartaalblad. 

Hoe staat het nu 10 jaar later? Is er iets van terecht gekomen? Groenbezig ging kijken.

Tjonge wat een verschil

Bij de voorbereiding voor dit artikel kreeg ik door de nog immer enthousiaste Yolanda, enkele artikelen van 10 jaar geleden aangereikt over dit project. Mijn oog viel direct op een foto uit 2014 van de lap grond van 4000 m2. Ongelooflijk wat een verschil. Vergelijk onderstaande foto eens met de foto bovenaan deze pagina. Een saai grasveld met hier en daar wat bomen en struiken tegenover een parkachtige landschap met een zeer gevarieerde indeling. Helemaal gericht op biodiversiteit. De plantweerd is daarmee een groene long in de Zandweerd.

De oude situatie
De oude situatie

Het sociale aspect

Als ik op vrijdagmorgen langskom zijn er 4 dames (Fenny, Dinie, Hanneke en Yolanda) aan het werk. De groep bestaat uit 7 dames en 3 heren. Daarnaast nog een echtpaar dat de prachtige poel onderhoudt. Totaal dus 12 vrijwilligers.

Het sociale aspect is heel belangrijk benadrukken de 4 aanwezige dames. Yolanda: “we hebben ook geen ‘baas’ in de tuin” Je deelt lief en leed. Erg belangrijk beamen de vier aanwezigen. Ik vroeg of de 4 dames nog even voor mij wilden poseren onder één van de prachtige 70 jaar oude platanen. De manier waarop ze dat deden, armen om elkaar heen en aandacht voor elkaar spreekt boekdelen!

Samen werken
Samen werken

Hoe organiseer je zoiets?

Ondanks dat er geen baas in de tuin is, is er wel degelijk sprake van een strak georganiseerd geheel. De spil daarin is overduidelijk Yolanda (op bovenstaande foto uiterst links). Zij vraagt de subsidies aan en is contactpersoon voor het Groen Bedrijf en de gemeente Deventer. Er zijn subsidies aangevraagd bij Wij/Deventer, IVN, Oranjefonds/NL Doet, en de Ulebelt. Dit dus los van het startbudget van de gemeente Deventer om het plan uit te voeren.

Via de Ulebelt waar de vrijwilligers wat cursussen gevolgd hebben o.a. voor het maken van een bijenhotel ligt er ook een contact met de Groene Loper Deventer.

Een goed contact onderhoudt Yolanda ook met het Groen Bedrijf Deventer. Afgesproken is dat zij tijdens de zomermaanden 1 x per maand komen snoeien, paden onderhouden, schoffelen en groenafval verwijderen. Yolanda: “snoeien mogen we zelf niet omdat we niet met elektrische apparaten mogen werken, en o ja, ze slijpen ook ons tuingereedschap”. De laatste jaren is de klad er wel een beetje ingekomen voor wat betreft de afspraken met het Groen bedrijf. Oorzaak: Corona en nu speelt ook het personeelstekort een rol. Er moet nodig gesnoeid worden de tuin groeit dicht. "Maar gelukkig hebben we binnenkort weer een afspraak en kan dat hoop ik weer met regelmaat plaatsvinden".

Yolanda: “We hebben ook hele leuke contacten gehad en samengewerkt met De Linde (speciaal onderwijs), de Wilkeshuisschool uit onze wijk, Stichting Philadelphia Zorg en NAH Interact Kontour (werkzaam met mensen die een niet aangeboren hersenletsel hebben). Zij hielpen ons bij het maken van vogelhuisjes, mozaïektegels, themapalen etc.

De mozaïektegels
De mozaïektegels

Thema's

Wandelend door het park kom je allerlei thema’s tegen: zoals een geurtuin, een prachtige poel, een vlindertuin/heuvel, het bijenhotel, de bloemenweides, een takkenril, de vogelakker, het vogelbosje en de boomgaard.

Groenbezig kan deze vrijwilligersgroep alleen maar dikke complimenten geven voor dit prachtige werk. En nu maar hopen dat de continuïteit erin kan blijven, de huidige vrijwilligersgroep wordt er natuurlijk ook niet jonger op dus uitbreiding met nieuwe vrijwilligers is zeer welkom.

Hoe kan ik dit artikel beter afsluiten dan met een fotopresentatie van al dat moois. (er komen nog teksten onder de foto’s.)

 • Ingang de Plantweerd
 • Zitelement
 • De poel
 • Overzicht Plantweerd
 • Onderhoud
 • Herfsttooi Plantweerd
 • Takkenril nabij de fraaie 70 jaar oude platanen
 • Bijenhotel
 • 'hostel'
 • In de boomgaard
 • Ook nodig..... zwerfafval rapen
 • herfstkleuren
 • Kaardenbol, ook na de bloei mooi!
 • Aan de koffie