De wondere wereld van de weidevogelbescherming

Op de weidevogelochtend 2019 (16 maart), het startmoment van het weidevogelseizoen, werd aan het eind van het programma de weidevogelvrijwilliger van 2019 bekend gemaakt. Dit jaar waren we bij elkaar in Westerhaar-Vriezenveensewijk bij de Johanneshoeve. Een mooie ochtend met lezingen en een excursie afgesloten door een lunch. (zie foto)

door Marja van Harten
Landschap Overijssel, coordinator weidevogelbescherming

Weidevogelprijs

De prijs gaat dit jaar naar een duo dat al vele jaren samen werkt, elkaar enthousiasmeert en inspireert. Kritisch waar nodig en open om hun kennis te delen. In eigen beheer werd een plas-dras aangelegd en beheert. Dit jaar zetten we Gerrit Jan Hemmink en Johan Andela graag in het zonnetje...

De wondere wereld van weidevogelbescherming

Dit was afgelopen zaterdag....

In de weken hiervoor heb ik me verdiept in mijn nieuwe rol als weidevogelcoördinator.

Geen idee had ik van de wondere wereld van de weidevogelbescherming. Mijn eerste kennismaking begon met het ontdekken dat zo’n vierhonderd vrijwilligers actief zijn in ruim 30 groepen verdeeld over onze provincie. Ze zijn vooral in het voorjaar actief, zoeken nesten op, markeren die en beschermen waar mogelijk. Daarbij voeren zij deze gegevens in op de boerenlandvogelmonitor, zoveel mogelijk digitaal en ter plaatse via hun smartphone. Want meten is weten en dit levert veel bruikbare data op die na analyse ingezet wordt om plannen te maken.

Samenwerking belangrijk!

De beste resultaten vind je daar waar de vrijwilliger goed samenwerkt met de boer, zij informeren elkaar over de plaats van de nesten en de op handen zijnde werkzaamheden. Een kruisbestuiving die de beste resultaten geeft.

Ook de samenwerking met de WBE’s is strak, hier gaan wildbeheer en weidevogelbescherming hand in hand. Predatie is een belangrijke reden voor het uitval van de eieren en kuikens.

Op de regiobijeenkomsten op drie plaatsen in de provincie maakte ik kennis met de meeste coördinatoren van de groepen. Op de weidevogelochtend startte het seizoen officieel. Obe Brandsma legde e.e.a. uit over het actieplan voor de weidevogels in Overijssel uit. Romke Kleefstra van SOVON vertelde over het jaar van de Wulp in 2019.

We organiseren twee basiscursussen weidevogelbescherming waar we ruim 50 nieuwe vrijwilligers mochten ontmoeten die dit jaar een plek vinden één van de 30 groepen.

Wat mij vooral opvalt is de grote betrokkenheid, het enorme enthousiasme ondanks de soms tegenvallende resultaten door predatie, landbouwactiviteiten en de veranderende biotoop voor de weidevogel. De mooiste resultaten zijn daar waar de vrijwilligers, boeren en WBE’s elkaar kennen en goed informeren. Dan is het resultaat veel meer dan de som van de optelling.

Kortom: weidevogelvrijwilligers zijn prachtig.