vluchtelingenwerk aan het werk

Een insectenhotel voor Vluchtelingenwerk

Op donderdag 2 juli staan Erik en Marie Louise met een aanhanger vol materiaal en gereedschappen om 9.00u klaar achter het gebouw van Vluchtelingenwerk Oost Nederland  aan de Ruusbroecstraat in Zwolle. Het doel van vandaag is om samen met statushouders een insectenhotel te bouwen. Erik is werkzaam bij Landschap Overijssel en Marie Louise is sinds twee jaar vrijwilligster voor Landschap Overijssel op het project  ‘Groene Inburgering’, dat in 2016 is gestart.

door Carin van de Ploeg

Statushouders bouwen een insectenhotel

Dit project is gestart om diverse redenen. Enerzijds was het doel om nieuwe medelanders laten kennismaken met de Nederlandse natuur om ze zo meer te laten inburgeren; in de inburgeringscursussen zat op dat moment niets over de natuur en hoe Nederlanders daar tegen aankijken. Anderzijds is bekend dat een groene omgeving mensen enorm helpt. Groen helpt je je beter te voelen, lichamelijk en geestelijk. Veel vluchtelingen zitten veel binnen en krijgen weinig beweging. Door buiten aan de slag te gaan help je jezelf doordat je je fysiek en mentaal beter voelt. Daarnaast kun je ook op een ontspannen manier de taal oefenen. Want oefenen als je tegenover elkaar aan een tafeltje zit is best eng. Al werkend gaat met elkaar praten nu eenmaal gemakkelijker. In de pauzes wordt er het woord van de dag (dat bij de werkzaamheden past) behandeld en uitgelegd. Bijvoorbeeld bij een hark als er geharkt is. Dan wordt ook uitgelegd wat een stijve hark is. Of een kruiwagen. Een kruiwagen hebben is niet alleen dat ding op wielen…

een nieuw insectenhotel bij Vluchtelingenwerk Zwolle
een nieuw insectenhotel bij Vluchtelingenwerk Zwolle

Groen doet goed

Een andere reden is om de vrijwilligers te laten zien dat werken in het groen fijn is en dat je er zelfs je brood mee kan verdienen. Want in het groene werk liggen ook voor mensen met wat minder goede kennis van de Nederlandse taal echt wel kansen. In het project werken statushouders samen met andere Nederlanders, die ook vrijwilliger zijn. Tot slot was het ook belangrijk om de Ruusbroectuinen een impuls te geven met bloeiende planten, struiken en fruitbomen. Het project is gestart in september 2019 toen de statushouders op het terrein al bloemenweides hebben klaargemaakt. Ze hebben ook op andere locaties hebben gewerkt, waar ze bijvoorbeeld wilgen hebben geknot.

insectenhotel in aanbouw
insectenhotel in aanbouw

Groen vrijwilligerswerk helpt statushouders hun plek te vinden

Om 9.30u komen Almaz en Michael aanlopen, zij zijn samen met Ibrahim, Tesfalem en Shaban, die wat later komen, actief bij dit project betrokken. Erik legt uit dat er vandaag een insectenhotel gebouwd gaat worden. Eerst worden alle materialen die nodig zijn uit de aanhanger gehaald: palen, planken, boomstammen, takken, dakpannen, stro en bamboe. Daarna worden de zaagbokken neergezet en de boormachines en de kisten met gereedschap uitgepakt. Erik legt uit wat de bedoeling is: er worden stukken hout afgezaagd op 30 cm lengte, waar vervolgens met diverse boren gaatjes in geboord moeten worden. Deze holletjes moeten met een rond vijltje mooi glad gemaakt worden, zodat de metselbijen en andere insecten er straks hun eitjes in kwijt kunnen. Ibrahim laat het zich geen twee keer zeggen en begint met het afzagen van de stammetjes, waarna begeleider Rob begint met boren. De enige vrouw in het herengezelschap, Almaz, begint met bamboe op de juiste lengte te zagen en ook daar moeten de holletjes afgevijld worden. Zodra er een aantal bamboestengels klaar zijn, kunnen deze tot een bosje samengebonden worden en deze bosjes krijgen straks ook een plek in het insectenhotel.

Ondertussen is Erik met Michael begonnen om de palen op de juiste plek in de tuin te zetten. Daarvoor moeten nog wel wat planten verplant worden. Later neemt Tesfalem dit over. Marie Louise houdt oog op de juiste werkhouding zodat niemand last gaat krijgen van zijn of haar rug. Ook houdt ze de accu’s van de boormachines in de gaten. Mirjam, teamleider Inburgering van Vluchtelingenwerk Oost Nederland, is inmiddels ook aan het boren geslagen en de stapel boomstammetjes met gaatjes neemt zienderogen toe. Rob stort zich vol overgave op een enorme boomstronk die ook nog in het hotel moet passen.

pauze
pauze

Insectenhotel komt zeker af!

Om 11u is er pauze. Erik laat wat voorbeelden zien van eerder gebouwde insectenhotels en geeft de aanwezigen een set kaarten met bijen erop van de bijenbeweging Overijssel en een handige waaier “laat je tuin weer zoemen” met de meest voorkomende hommels en bijen. Onder het genot van koffie, thee en limonade met een lekker koekje vertelt Marie Louise over het bouwen van het hotel en welke insecten er straks hun plek zullen kunnen vinden.

De Coronatijd heeft ervoor gezorgd dat er de afgelopen maanden weinig samengewerkt kon worden, maar nu is iedereen blij om weer de handen uit de mouwen te kunnen steken. Na de pauze spreek ik met Mirjam. Zij vertelt me dat het project “Groene Inburgering’ mede bedoeld was om de buurt te betrekken bij deze groep mensen die in de Nederlandse maatschappij moeten integreren, maar dat dat niet zo’n vaart liep. Begin september bestond de groep statushouders die meededen nog uit 18 personen, maar de vijf die er nu nog bij betrokken zijn, zijn doorzetters en erg trouw.

Qua ruimte en werk is deze groep precies goed. Drie man werken aan het hotel en de anderen houden zich bezig met de ‘kamers’.

Als ik na de pauze vertrek, begint het zachtjes te regenen… Het insectenhotel is nog niet klaar maar zal na de vakantie worden voltooid. Aanvullend op de bloemen in de Ruusbroectuinen is er zo een nieuwe plek voor de bijen gecreëerd en heeft het cursusjaar voor de statushouders een mooie afsluiting gekregen.

  • vluchtelingenwerk insectenhotel klaar
    vluchtelingenwerk insectenhotel klaar
  • insectenhotel vluchtelingenwerk1
    insectenhotel vluchtelingenwerk1
  • insectenhotel vluchtelingenwerk3
    insectenhotel vluchtelingenwerk3