processed
Bewoners uit Kampen gaan aan de slag met vergroenen

Eerste bewonersavond Groene Loper Kampen een succes

Op woensdagavond 3 maart gaven 54 bewoners uit Kampen hun input voor een Groene Loper in hun gemeente tijdens de eerste bewonersavond. Vanwege de corona-maatregelen vond deze online plaats. Na een algemene introductie over de Groene Loper en inspirerende voorbeelden elders uit de provincie, gingen de deelnemers in groepjes brainstormen over de Groene Loper in hun stad of dorp. Hier kwamen waardevolle dingen uit!         

Verwachtingen en behoeften

De deelnemers gaven aan dat zij hopen om via Groene Loper Kampen hun buurtbewoners kunnen enthousiasmeren om mee te doen met het vergroenen van hun eigen straat. Ook hebben zij behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij het schrijven van projectplannen en het aanvragen van fondsen en subsidies. Daarnaast vinden zij de onderlinge ontmoeting tussen de initiatieven erg belangrijk, zodat er uitwisseling plaatsvindt en zij kunnen leren van elkaars ervaringen. Ook werd er genoemd dat we bij vergroeningsacties kunnen samenwerken met ondernemers. Voornamelijk in de binnenstad van Kampen hebben bewoners en ondernemers gedeelde belangen.

Leuke ideeën

De deelnemers zaten bomvol leuke ideeën om samen aan de slag te gaan met het vergroenen van hun buurt. Zo kwam het NK Tegelwippen (Kampen vs. Zwolle?) aan bod. Andere voorbeelden zijn klimplanten in de binnenstad, meer eetbaar groen in de openbare ruimte, geveltuinen, bloemenlinten, speeltuinen vergroenen tot ontmoetingstuinen en de dieren naar de stad brengen door het ophangen van nestkasten.

De Stentor deed verslag van deze inspirerende avond

leuke ideeen voor in jouw straat
leuke ideeen voor in jouw straat

Vervolg

20 bewoners hebben zich aangemeld voor de kerngroep van Groene Loper Kampen. Zij gaan bovenstaande ideeën concretiseren in een actieplan. En met dat actieplan gaat het kernteam van Groene Loper Kampen bewoners activeren om aan de slag te gaan met het vergroenen van hun buurt.

Groene Loper Kampen

Binnen de Groene Loper Kampen maken betrokken bewoners uit steden en dorpen hun buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap.